Dagskurs om bruk av feedback-verktøy i TSB

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 06.11.2018 , Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

Læringsmål:
•Få kunnskap om hva feedbackverktøy er
•Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling
•Kjenne til innvendinger og kritikk av feedbackverktøy
•Ha kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av tjenestetilbudet
•Vite hva som skal til for å implementere og vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet

Målgruppe
Nøkkelpersonell i posisjon til å påvirke og/eller foreta beslutning om å ta i bruk feedbackverktøy ved en TSB-enhet (ledere, fagledere, fagutviklere,  klinikere og brukerrepresentanter).

Kursledere

Anne Helene Fraas Tveit og Camilla Hagajore, Marianne Sletta Hansen og Pål Espen Olsen

Invitasjon

6. november: Dagskurs Hva er feedbackverktøy


Påmeldingsskjema

Påmelding 6. november (påmeldingsfrist 30.10.2018)

Når og hvor

Dato
06.11.2018 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Mer informasjon
Om feedbackverktøy  
tsb@ous-hf.no

Kursavgift: 950,- inkl. lunch

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.