Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdom

Fagseminar, 03.05.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Forsknings- og innovasjonsavdelingen i PHA

Første seminar i regi av et nytt forum som er opprettet for økt samarbeid om forskning på og behandling av somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelbruk.

Fra programmet 

  • Ivar Skeie og Anne Bech: Dødelighet/dødsårsaker i LAR
  • Fatemeh Chalabianloo: Metadons farmakokinetikk
  • Lars Fadnes: HCV-prosjektet i Bergen
  • Eirik Degerud: Alkohol og hjerte-karsykdommer
  • Sudan Neupane: Alkohol og immunologi
  • Steinar Traa Bjørkhaug: Alkoholisk tarm
  • Therese Svendsen: Screening av hepatitt C blant risikogrupper i Trondheim
  • Olav Dalgard: HCV-prevalens i TSB-institusjoner og mobilt team for HCV-behandling
  • Joakim Hauge: HCV-prevalens i norske fengsler
  • Pernille Næss: Implementering av rusanamnese og oppfølging i somatiske sykehus


På grunn av lokalets størrelse er det bare plass til 45 deltagere (først til mølla, osv.) Følg lenke til påmelding Oppgi navn og e-postadresse. Påmeldingsfrist er 25. april 2017.

_______________________________________________________

Nettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk er en gruppe leger og forskere med bakgrunn innen indremedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin som forsøker å lage et forum for at vi og andre leger og forskere skal kunne møtes, få inspirasjon, dele forskningsresultater og muligens å inngå samarbeid innen feltet som omhandler somatiske problemer som følge av rusmiddelbruk.
__________________________________________________________________

Når og hvor

Dato
03.05.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Forsknings- og innovasjonsavdelingen i PHA, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Interimsstyre til Nettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk er Olav Dalgard, Jørgen G. Bramness, Knut Boe Kielland, Pernille Næss, Ingrid A. Havnes, Ivar Skeie og Linda Wüsthoff. 
Kontaktinformasjon
Kontakt Pernille Næss dersom du har spørsmål om seminaret. pernae@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?