HELSENORGE

DCM (dilatert kardiomyopati) LAMIN A/C, lærings- og mestringskurs

Mange pasienter med LAMIN (DCM) har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av seksjonens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse. Du vil i løpet av kurset få undervisning av spesialisert fagpersonell og det vil være muligheter for spørsmål underveis. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Innhold

Tema som belyses

  • En erfaren pasient forteller om sine erfaringer
  • Informasjon som sykdom og behandling
  • Oppfølging ved LAMIN
  • ICD
  • Mestring
  • Trening
  • Muskelsykdom ved LAMIN
  • Transplantasjon
  • Oppfølging av hjertesyke gravide

Praktisk informasjon

FFHB inviterer alle kursdeltakerne til sosial aften på Peppes Pizza, Karl Johans gate 1, onsdag 23.nov kl 19.00. De spanderer pizza, drikke betaler du selv. Gi beskjed om du ønsker å delta

Reise- og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 631,- for overnatting + kr 244,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2022).
NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Rikshospitalet

Norlandia Gaustad hotell

Tlf.: 23 25 24 00

 

Olympiatoppen sportshotell

Tlf.: 22 02 57 35

Program

Fant du det du lette etter?