Dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr - Grunnkurs

Kurs, 04.03.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

 

Når og hvor

Dato
04.03.2020 
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
Rikshospitalet
Rikshospitalet B, Grønt auditorium RH B1.U013
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
 

For eksterne kursdeltagere er kursavgiften NOK 1450,- Prisen inkluderer enkel lunsj, kaffe og te i pausene.

Påmeldingsfrist: 21.2.2020 Påmelding er bindende og kurset har begrenset med plasser.

 Kurset er dessverre fulltegnet.

Mer informasjon på vår hjemmeside

Program:  Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr 
Registrering fra kl.08.15, kursstart: kl. 09:00

09:00 - 09:05    Velkommen 
Eivind Espeland, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
09.05 - 09:30   Introduksjon til dekontaminering  
Egil Lingaas, overlege, Avdeling for smittevern
09:30 - 09:50   Grunnleggende mikrobiologi   
Line Nateland, ingeniør, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
09:50 - 10:10   Basale smittevernrutiner og personlig verneutstyr  
Mylene Rimando, hygienesykepleier, Avdeling for smittevern
10:10 - 10:30   Pause
10:30 - 10:50   Manuell rengjøring
Mylene Rimando  
10:50 - 11:20   Desinfeksjon  og kjemikaliesikkerhet
Line Nateland
11:20 - 11:50   Maskinell rengjøring og desinfeksjon
Monica Holm, ingeniør, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
11.50 - 12:00  Spørsmål og diskusjon
12:00 - 12:45   Lunsj 
12:45 - 13:10   Sterilisering: Klargjøring, pakkematerialer og pakketeknikker
Line Nateland
13:10 - 13:30   Vanndampsterilisator (autoklav) og tørrsterilisator 
Eivind Espeland
13:30 - 13:45  Oppbevaring, holdbarhet og UV-skap
Monica Holm
13:45 - 14:00   Pause
14:00 - 14:20   Kjemiske og biologiske indikatorer
Line Nateland
14:20 - 14:45   Kvalitetsystem: Loggføring, dokumentasjon, innføring av den nye forordningen? 
Monica Holm
14:45 - 15:00  Spørsmål og diskusjon

Fant du det du lette etter?