Dekontaminering av medisinsk utstyr - grunnkurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 18.03.2019 , Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

 

Dette er et grunnleggende kurs som vil ta for seg hvordan medisinsk gjenbruksutstyr skal rengjøres, desinfiseres og steriliseres både for å overholde norsk lovverk og for å redusere smitterisiko for pasienten, seg selv og andre. I tillegg får deltagerne god, grunnleggende kunnskap om steriliseringsprinsipper og rutinemessig testing av sterilisatorer for å opprettholde god praksis. Kurset er beregnet for personer som jobber med rengjøring, desinfeksjon og sterilisering, samt andre personer som arbeider i virksomheter der hygienen er i fokus, som for eksempel fotterapeuter, hudpleiere og tatovører.

Når og hvor

Dato
18.03.2019 
Klokkeslett
08:15-15:00
Sted
Rikshospitalet
Rikshospitalet B, Grønt auditorium RH B1.U013
 
Arrangør

 

Kursavgiften er NOK 1 450,- for eksterne deltager, prisen inkluderer enkel lunsj, kaffe og te i pausene.

Ved spørsmål  ta gjerne kontakt på tlf : 23 07 31 00 eller på e-post: cathbo@ous-hf.no.

Påmelding

For ansatte ved Oslo universitetssykehus HF, skal pålmelingen gjøres i Læringsportalen.

Program

Registrering fra kl.08.15, kursstart: kl. 09:00 - Rikshospitalet B, Grønt auditorium RH B1.U013

09:00 - 09:15  Introduksjon til dekontaminering  
Eivind Espeland, Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

09:15 - 09:35  Grunnleggende mikrobiologi  
Line Nateland, Ingeniør lab, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

09:35 - 10:10  Rengjøring av medisinsk utstyr  
Mylene V. Rimando, Hygienesykepleier, Avd. for smittevern
 
10:10 - 10:25  Pause

10:25 - 10:55  Vaskedekontaminatorer  
Monica Holm, Ingeniør lab, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
 
10:55 - 11:25  Desinfeksjon  
Egil Lingaas, Avdelingsleder, Avd. for smittevern
    
11:25 - 11:40  Spørsmål og diskusjon

11:40 - 12:30  Lunsj 

12:30- 13:00  Sterilisering: Klargjøring, pakking og teknikker  
Mylene V. Rimando
 
13:00- 13:35   Vanndampsterilisator (autoklaver) og tørrsterilisator 
Monica Holm

13:35 - 13:50  Pause

13:50 - 14:40  Kontroll av sterilisator: Biologiske indikatorer, Kjemiske indikatorer  
Line Nateland
 
14:40 - 15:00  Spørsmål og diskusjon
Kurset avsluttes kl. 15:00                                

Med forbehold om endringer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.