Den 5. Nordiske Miljøterapi konferansen 2018

Konferanse, 19-20 April 2017, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Den 5 Nordiske Miljøterapikonferansen i regi av RASP finner sted på Hotell Bristol i Oslo 19 og 20 April 2018 - HOLD AV DATOENE !

For 5. gang arrangeres Nordisk Miljøterapikonferanse i regi av RASP. Arrangementet arrangeres hvert annet år og målgruppen er fortrinnsvis helsepersonell som jobber med spiseforstyrrelser og evt andre interesserte.

Konferansen finner sted på hotell Bristol i Oslo 19 og 20 april 2018, med et bredt og variert program med foredragsholdere og deltagere fra både Norge, Sverige og Danmark.

Program og mer informasjon om konferansen vil legges ut etterhvert.

Flyer om arrangementet sendes ut i Juni 2017 - har du ikke fått den tilsendt så ta kontakt med oss.

Mer informasjon om arrangementet vil komme etterhvert.

Når og hvor

Tid
19-20 April 2017
Sted
Hotell Bristol i Oslo Sentrum
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Innlegg fra
Foredragsholdere fra Norge, Sverige, Danmark 
Kontakt
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email : eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224, kursmobil 41571052
 
Mer informasjon
kursRASP@ous-hf.no  

Nordisk konferanse om spiseforstyrrelser