Den 7. Nordiske Hospicekonferansen

Fagseminar, 20.09.2017-22.09.2017, Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

 

2016-9.september_KSLB.jpg

20. september inviterer Hospice Lovisenberg og Diakonhjemmet Sykehus til den 7. Nordiske Hospicekonferansen. Årets tema er:

"Hvor går grensen? Hvordan leve når døden nærmer seg- hva tilbyr vi og hva tillater vi?"

Tid

20.-22.september 2017

Sted

Gamle Logen (Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo). For mer informasjon om hotell og transport trykk her.

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle profesjoner som arbeider direkte eller indirekte med alvorlig syke og døende mennesker – i hjemmet, på institusjoner eller på høyskoler.


 Nordisk17@lds.no.

Når og hvor

Dato
20.09.2017-22.09.2017 
Klokkeslett
11:00-14:00 
Arrangør
Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Sør-Øst (KSLB)
Hospice Lovisenberg og Diakonhjemmet Sykehus