Den store syfilisdagen

Fagseminar, 25.11.2016, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner

Nasjonal Kompetansetjeneste for Seksuelt Overførbare Infeksjoner inviterer til fagdag, den 25. november 2016

olafiadagen syfilis.pngSyfilis er en multisystemsykdom som krever tverrfaglig samarbeid. Til fagdagen har vi derfor innhentet spesialister fra forskjellige fagmiljøer, fra ulike deler av landet. Dagen kommer å bestå av forelesninger og diskusjoner av kaustikker, med innspill fra laboratoriefag og kliniske spesialiteter.

Hvis du har en et interessant/utfordrende kasus, egnet for diskusjon, er du velkommen til å sende inn det på forhånd til mihanl@ous-hf.no innen den 1. november 2016.

Vi gleder oss til en interaktiv og lærerik dag for faglig påfyll.

Med vennlig hilsen
Olafiadagens komité

Bruk lenken for påmelding (som vi ønsker å få innen 17.11.16)http://www.survio.com/survey/d/V7D4U5X1V2P9F8Y3V

Videresend  gjerne informasjon til kolleger som kan finne møtet interessant. Det er søkt om godkjenning av kurset hos legeforeningen.

Program

09.15     Registering

09.45     God Morgen Norge

09.55     Syfilis er utryddet... eller?  MSIS data 
Øivind Nilsen, Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

10.10     Syfilisdiagnostikk
Anne-Marte Bakken Kran, MD, PhD, Førsteamanuensis, Overlege, Medisinsk Mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus

10.25     Syfilis serologi i svangerskap
Helvi Holm Samdal, Overlege, Medisinsk Mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus

10.35     Syfilis screening og rutiner på blodbanken
Lise Sofie H. Nissen-Meyer, Seksjonsleder, kst. overlege, dr. med. Blodbanken i Oslo Avd. for Immunologi og Transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus

10.45     Hva kan vi lære av fortiden?
Johannes Thorvaldsen, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, tidligere overlege ved Olafiaklinikken

11.00     Benstrekk

11.15     Besatt av syfilis: Dermatologiske manifestasjoner
Turid Thune, Seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

12.00     Norge Rundt Kasus

12.10     Lunsj

12.40     Der ingen skulle tru at nokon kunne ha syfilis:
Nevrologisk avdeling, Øyeavdelingen

13.20     Panel diskusjon

13.40     Benstrekk

14.00     Skattejegeren
Eirik Pettersen, Seksjonsoverlege, Avdeling Infeksjonsmedisin, Akershus universitetssykehus

14.45     Norge Rundt Kasus
Olafiaklinikkens bekjennelser Kasus
Kvitt eller dobbelt

15.45     Oppsummering

16.00     Avslutning

Når og hvor

Dato
25.11.2016 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25)
1. etg, rødt auditorium
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
http://www.survio.com/survey/d/V7D4U5X1V2P9F8Y3V Bruk lenken for påmelding (som vi ønsker å få innen 17.11.16) 
Fant du det du lette etter?