Det 25. OUS-symposium

Fagseminar, 01.11.2016-02.11.2016

Traumatiske hodeskader – fra de mange små til de store få.

Dato: 1. og 2. november 2016

Sted: Ullevål sykehus

Kursarrangør: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevrokirurgisk avdeling, Barneintensiv og Barneavdeling for nevrofag (faglig ansvarlig) sammen med Stab forskning, innovasjons og utdanning (teknisk ansvarlig) v/Oslo universitetssykehus (OUS)

Læringsmål: Symposiet har som mål å gi oppdatert kunnskap om behandlingskjeden for traumatisk hodeskade fra skadested til fullført rehabilitering; prehospital håndtering, triage av traumepasienter, bildediagnostikk, nevrokirurgi, intensivbehandling og rehabilitering.

Symposiet er godkjent av:

  • Den norske legeforening
  • Norsk Ergoterapeutforbund
  • Norsk psykologforening
  • Norsk sykepleierforbund
  • Norsk fysioterapi forbund: Kurset kan benyttes i fornyet godkjenning av spesialitet

Målgruppe:  Allmennpraktikere, leger under utdanning og spesialisering i Allmennmedisin, Anestesiologi, Barnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Generell kirurgi, Geriatri, Maxillofacial kirurgi, Nevrokirurgi, Nevrologi, Nukleærmedisin, Radiologi, Samfunnsmedisin. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, psykologer, sykepleiere og andre yrkesgrupper med interesse for temaet.

Kurskomité OUS:

Helene L. Søberg, fysioterapeut, Nada Andelic, fysikalsk medisiner, Cecilie Røe, fysikalsk medisiner, Unni Sveen, spesialergoterapeut, Avd. fysikalsk medisin og rehabilitering. Eirik Helseth, nevrokirurg, Nevrokirurgisk avdeling. Mia Cathrine Myhre, barnelege, Barneintensiv. Hilde Margrethe Dahl, barnelege, Barneavdeling for nevrofag.

Påmelding til: symposium@ous-hf.no
Deltakeravgift:kr 1.500,-
Påmeldingsfrist:17. oktober 2016
Sted:  Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 6, Store auditorium, Kirkeveien 166, 0407 OSLO

Når og hvor

Dato
01.11.2016-02.11.2016 
Klokkeslett
08:45-17:00
Sted
Ullevål sykehus
Store auditorium i Midtblokken (bygg 6)
 
Fant du det du lette etter?