HELSENORGE

Diabetes, kurs for døve

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kurset går over tre dager

Læringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagen

Innhold i kurset er blant annet årsaker, symptomer og behandling av diabetes, egenkontroll av blodsukker, kosthold, fysisk aktivitet med mer.

Døvetolk vil være tilstede og tolke på hele kurset. Det vil bli gode muligheter til å stille spørsmål.

Kurset ledes av diabetessykepleier ved Endokrinologisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Aker sykehus.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Diabetesforbundet i Oslo, Oslo døveforening, Endokrinologisk poliklinikk og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk.

Last ned kart

 

 

Kart over Aker sykehus

Lærins- og mestringssenteret, Bygg 80, Aker sykehus

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse krever henvisning fra lege hvis du ikke er under behandling for din diabetes ved Endokrinologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Når og hvor

Tid
Kurset går over tre dager
Klokkeslett
 
Sted
Aker sykehus
  
Kontaktinformasjon
Diabetessykepleier v/Endokrinologisk poliklinikk, Aker tlf: 22 89 46 30 eller
Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret
tlf. 22 89 48 36
E-post: LMS@ous-hf.no 
 
Fant du det du lette etter?