Diagnostikk og behandling av spiseforstyrrelser: Forskningsnytt

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 07.03.2019 , Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Denne dagen vil forskere fra RASP presentere nyere kunnskap og forskning innenfor en rekke temaer knyttet til diagnostikk og behandling av spiseforstyrrelser.

Denne dagen vil forskere fra RASP (Regional Seksjon Spiseforstyrrelser) presentere nyere kunnskap og forskning innenfor en rekke temaer knyttet til diagnostikk og behandling av spiseforstyrrelser. Kurset egner seg for helsepersonell som jobber med spiseforstyrrelser (inkl. psykologer, leger, sykepleiere, miljøterapeuter o.l).

Professor, overlege og forskningsleder Øyvind Rø vil presentere de nye diagnostiske kategoriene i ICD-11 som etter hvert skal brukes i Norge. Likheter og forskjeller mellom spiseforstyrrelsesdiagnoser i ICD-10 og de nye diagnosekategoriene i ICD-11 og DSM-5 vil bli gjennomgått og diskutert.

Forsker Camilla Lindvall Dahlgren (PhD) vil presentere foreløpige resultater fra en pågående forskningsstudie som sammenligner spiseforstyrrelsesdiagnoser basert på det nye, nettbaserte intervjuet EDA-5, og det tradisjonelle EDE-intervjuet. Hun vil også snakke om utviklingen av et nytt spørreskjema med fokus på generell og spiseforstyrrelsesspesifikk fleksibilitet hos pasienter med anoreksi, bulimi og overspisingslidelse.  

Seniorforsker Deborah Reas (PhD) vil presentere funn fra en ny undersøkelse av helsepersonell. Helsepersonell som jobber med spiseforstyrrelser er viktige bindeledd i og forvaltere av behandlingen. Det meste av tidligere forskning fokuserer på pasienter, deres familier eller risikogrupper, men det er lite kunnskap om helsepersonell. Funn fra en ny undersøkelse av Nordisk helsepersonell innen spiseforstyrrelser vil bli presentert. Målet med studien var å få en bedre forståelse av erfaringer og holdninger helsepersonell kan ha om det å jobbe med spiseforstyrrelser.

Forsker Line Wisting (PhD) vil presentere foreliggende forskning om diabetes type 1 og komorbide spiseproblemer, samt utfordringer knyttet til forebygging og behandling. Hun vil også presentere nye norske data fra pågående prosjekter på RASP, inkludert screening og forekomst av spiseproblemer ved type 1 diabetes, psykologiske aspekter og blodsukkerkontroll.

Forsker Kristin Stedal (PhD) vil presentere TBT-S (Temperament Based Therapy with support), en ny behandlingsmodell fokusert på hjerneforskning og bruk av støttepersoner som viktige medspillere i tilfriskningsprosessen. Kristin vil presentere TBT-S modellen og erfaringer med implementeringen av denne ved sengepost for voksne pasienter med spiseforstyrrelser (RASP).

Psykologspesialist og enhetsleder Ruth Lindefjeld vil presentere data fra RASP sitt interne kvalitetsprosjekt om forekomst av tvangsinnleggelser og behandling, og hvordan disse faktorene er forbundet med behandlingsutfall.

Dato:   07.Mars 2019

Tid:      09-15 inkl lunsj

Sted:   Store Auditorium på GAUSTAD, Tårnbygget / Bygg 4. Adresse: Sognsvannsveien 21

PÅMELDING:
Påmelding KUN via elektronisk skjema:  trykk her for å komme til påmeldingsskjema.

PÅMELDINGSFRIST : Innen 28 februar 2019
Dersom arrangementet er fullbooket før fristen er ute, vil det ikke være mulig å melde seg på arrangementet da det ligger inne en begrensning på antall påmeldinger i skjemaet.
Ta evt kontakt med oss på epost: kursRASP@ous-hf.no for å bli satt på en venteliste hvis ønske om dette.

Ved spørsmål til arrangementet :
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, epost : eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224/kursmobil 41571052.

Når og hvor

Dato
07.03.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Store auditorium, Gaustad, Bygg 4/tårnbygget, Sognsvannsveien 21
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontakt
Ved spørsmål til arrangementet :
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, epost : eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224/kursmobil 41571052.
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.