Dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdom

Fagseminar, 09.06.2017, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

RHABU inviterer ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge til dialogmøte om deres arbeid med gruppebaserte tilbud til ungdom.

Møtet er aktuelt for fagpersoner som tilbyr gruppebaserte tilbud til ungdom eller som ønsker informasjon om de ulike tilbudene som blir gitt ved HABUene i helseregionen.

                 

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets mange oppgaver, og et aktuelt opplæringstiltak for HABU er gruppebaserte tilbud til ungdom. RHABU sendte våren 2016 ut en undersøkelse om tilbud til ungdom ved de ulike HABUene. Oppsummering av kartleggingen viser at det finnes et mangfold av gruppetilbud, og det ønsker vi å sette fokus på i dette møtet.

Hensikten med dialogmøtet er å presentere tilbudene for hverandre, drøfte felles utfordringer, hente inspirasjon til videreutvikling av gruppetilbudene og bidra til samarbeid på tvers av tjenestene. 

Vi oppfordrer deltakerne som er involvert i gruppebaserte tilbud til ungdom å forberede en presentasjon av tilbudet på ca 15 minutter. Punkter som kan være sentralt å si noe om er målgruppen for gruppetilbudet, formål, innhold, organisering, rekruttering av deltakere, evaluering, brukermedvirkning ved utarbeidelse av tilbudet, og om det arrangeres i samarbeid med lærings- og mestringssenteret (LMS).

Deltakerne oppfordres til å ta med skriftlig materiale knyttet til programmene de bruker. Det vil også bli lagt frem materiale fra andre programmer som kan være av interesse.

Aktuelt i tilknytning til invitasjonen til dialogmøtet, er NAKU sin ferske statusrapport om pasientopplæring for personer med utviklingshemming. Rapporten er basert på innhentede data fra ulike habiliteringstjenester og læring- og mestringssentre.

Møtet holdes i RHABU sine lokaler, Ullevål sykehus, bygg 31 B, 2.etasje. Deltakelse er gratis og det vil være anledning til å delta på møtet via videosamhandlingsutstyr. 

Det vil bli servert lunsj.  

Påmelding innen 29.mai 2017 kan gjøres her: 

https://response.questback.com/oushf/pmeldingdialogmteomgruppebasertetilbud

Når og hvor

Dato
09.06.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Ullevål sykehus
Bygg 31B, 2 etasje
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)