Dialogmøte om overgrep og omsorgssvikt

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 17.01.2017, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

RHABU ønsker med dette å invitere representanter fra alle HABU i regionen til et dialogmøte om overgrep og omsorgssvikt.

 

Formålet med møtet er å dele erfaringer, identifisere felles utfordringer og diskutere aktuelle kunnskaps- og kompetanseutviklingstiltak.

 

 

 

Når og hvor

Dato
17.01.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 

Overskriften overgrep og omsorgssvikt innebærer et bredt felt. Fra vold og seksuelle overgrep til kontakt med barnevern og mulig manglende oppfølging fra foreldre og tjenester. Problemstillinger knyttet til overgrep og omsorgssvikt er særskilt komplekse når det er snakk om barn med ulike funksjonsnedsettelser.

RHABU ønsker med dette å invitere representanter fra alle HABU i regionen til et dialogmøte om overgrep og omsorgssvikt. Formålet med møtet er å dele erfaringer, identifisere felles utfordringer og diskutere aktuelle kunnskaps- og kompetanseutviklingstiltak.

Møtet avholdes hos RHABU tirsdag 17. januar 2017 klokken 1100 - 1500. Det vil være mulig å delta via videosamhandlingsutstyr.

Vi setter pris på om deltakere meldes på via denne lenken innen 19. desember: https://response.questback.com/oushf/fwbzvnzcrn

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge vil delta på møtet. De vil holde en kort innledning om ulike problemstillinger knyttet til vold og overgrep og om kompetansetjenestens arbeid. De vil også bidra i samtalene på resten av møtet.

Vi ønsker videre at den enkelte tjeneste forbereder korte innlegg om hvordan deres HABU jobber med temaet (rutiner, kompetansebygging, erfaringer, eksempler på vanskelige problemstillinger).

Eksempler på problemstillinger/ tema som kan diskuteres på møtet er følgende (ikke uttømmende):

  • Forskjeller på overgrep og omsorgssvikt
  • Barn med funksjonsnedsettelse som særlig sårbare for overgrep og omsorgssvikt
  • Hvordan kan HABU bidra til forebygging?
  • Hvordan identifisere/ oppdage overgrep og omsorgssvikt
  • Rutiner ved mistanke
  • Samarbeid med barnevern
  • Samarbeid med kommunale tjenester
  • Foreldreatferd som kan skade barnet (overbeskytter, ikke følger opp råd, veiledning og behandling)
  • Kommunale tjenester som ikke følger opp råd og veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
  • «Diagnose» eller traume – HABU sin rolle i utredning og oppfølging.