Dialogmøte om tvangsekteskap

Fagseminar , 14.11.2017 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Dialogmøte om tvangsekteskap som involverer personer i målgruppen for habiliteringstjenestene for barn og unge.

Flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst vil med dette arrangementet rette oppmerksomhet mot tvangsekteskap der personer med psykisk utviklingshemming er involvert.

Formål med dialogmøtet å bygge opp kompetanse rundt temaet tvangsekteskap og personer med psykisk utviklingshemming. Hva er helsepersonells ansvar og rolle når vi får spørsmål om eller avdekker planer om tvangsekteskap der personer med psykisk utviklingshemming er involvert? Hvordan kan fagpersoner i habiliteringstjenesten gjennom informasjon og dialog forebygge at uheldige situasjoner oppstår?

Målgruppe for arrangementet er fagutøvere i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Røde Kors - telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse vil holde faglige innlegg på møtet. I tillegg legges det opp til erfaringsutveksling mellom fagutøvere og drøfting om behov for felles retningslinjer.

Det blir mulighet for å delta på videokonferanse.

Påmelding gjøres via denne lenken: https://response.questback.com/oushf/dialogmteomtvangsekteskap

Når og hvor

Dato
14.11.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Ullevål sykehus
RHABUs lokaler, Bygg 31, oppgang B, 2.etasje
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.