HELSENORGE

Snu i tide: Fagdag om ungdom med personlighetsproblemer

Jobber du med ungdom som faller mellom flere stoler? Her er fagdagen for deg! Enten du har ansvaret for organisering, driver behandling selv eller har andre støttefunksjoner.Jobber du med ungdom som faller mellom flere stoler? Her er fagdagen for deg! Enten du har ansvaret for organisering, driver behandling selv eller har andre støttefunksjoner.

Ungdom som kjenner stor utrygghet, fortvilelse og selvforakt, kan isolere seg, skade seg selv eller gjentatte ganger forsøke å ta livet sitt.  

Når flere behandlingsforsøk ikke har ført til varig bedring, og skolegangen er nær ved å måtte avbrytes, er det lett å kjenne på maktesløshet – for den unge det gjelder, og for dere som ønsker å hjelpe. 

Bakenfor slike symptomer opplever mange store vansker med å forstå seg selv, sine omgivelser og andre. Tegn til underliggende personlighetsproblemer adresseres først i voksen alder. Sen diagnostikk fører til tapte år med unødvendig lidelse og mange tilleggsproblemer.  

I dag har vi gode og effektive behandlingsmetoder for personlighetsforstyrrelser. Vi vet at tidlig hjelp bidrar til færre komplikasjoner og bedrer prognosen. Da må vi også våge å vurdere og behandle personlighetsproblemer hos ungdom når det er aktuelt. 

Fagdagen gir deg mer kunnskap om utvikling og forståelse av personlighetsproblemer hos ungdom, mulighetene ved tidig behandling, samt hvordan utrede problemene og gi effektiv behandling. 

Vi har fått med oss den kjente psykiateren Andrew Chanen. Han bidro til etableringen av HYPE – help young people early – Australias nasjonale program for å hjelpe unge med personlighetsproblemer. I 2014 var han i Norge og satte spor etter seg – flere norske behandlingsmiljøer etablerte i ettertid spesialiserte behandlingsprogram for ungdom med personlighetsproblemer. Nå håper vi han kan inspirere deg også! 

Program 

Merk at det kan bli endringer i programmet. 

08:00 – 08:30 – Oppkobling
08:30 – 09:00 – Velkommen og introduksjon v/ Ingeborg U-M Eikenæs (NAPP leder) og Øyvind Urnes (tidligere NAPP leder)
09:00 – 09:45 – Hvorfor er tidlig intervensjon viktig og hvordan fange opp problematikken v/ Andrew Chanen 
09:45 – 10:00 – Pause
10:00 – 10:45 – Hvordan starte opp og drive virksom behandling v/ Andrew Chanen
10:45 – 11:00 –  Pause
11:00 – 11:30 –  Erfaringer fra implementering av DBT-OEM barnevernsinstitusjoner v/ Ina Bekkevold-Jernberg (NSSF) og Kristin Espenes (Bufetat)
11:30 – 12:15 – Lunsj
12:15 – 13:30 – Behandlingsprogrammet STEPPS/ STAIRWAYS i BUP, Trøndelag v/ Sara Germans, Anja C. Bach og Linda Anette Jørstad
13:00 – 13:10 – Pause
13:10 – 13:50 – Panelsamtale –  Erfaringer fra team som har startet tilrettelagt behandling. v/ Knut Asbjørn Ulstein (MBT),  Siri Toven (DBT) og Sara Germans (STEPPS/STAIRWAYS) . Panelet ledes av Psykologspesialist Kjetil Bremer.
13:50 – 14:00–  Pause
14:00 – 14:20 – Kart og terreng: Tilstandsrapport fra en akuttavdeling v/ Thomas Blikshavn 
14:20 – 14:45 – Rapport fra komité om utredningsverktøy v/ Hans Ole Korsgaard
14:45 – 15:00 – Pause
15:00 – 15:30 – Våge å spørre - orke å høre. Om å snakke med ungdom om suicidale tanker v/ Tormod Stangeland
15:30 – 15:45 –  Oppsummering, spørsmål og avslutning 

 

Målgruppe: 

Kursets innhold er tilpasset helsepersonell som jobber med ungdom som strever med personlighetsproblemer. Du er også velkommen til å delta dersom du er spesielt interessert i tematikken. 

Dato: 21. oktober 2022 

Pris (digital deltakelse): 2 400,-   
Fysisk deltakelse (inkl. lunsj): 2 700,-
Student: 500,-
Send oss kopi av ditt studentbevis til napp@ous.hf.no for rabattkode.

Lei av digitale kurs og foredrag

Da kan du oppleve denne kursdagen "live" i studie på Epicenter Oslo, Edvard Storms gate 2 ved Holbergsplass. Her kan du mingle med foredragsholdere, spise lunsj og møte andre engasjerte fagpersoner.

Gruppe med over 10 personer?

 Vi tilbyr rabatt grupper med over ti personer. 
10-16 personer: 35% rabatt (1 560,- pr. person)
17-40 deltakere: 25 000,- 
Over 40 deltakere: 500,-  pr. person.

Last ned påmeldingsskjema for gruppepåmelding:
Gruppepåmelding fagdag ungdom og PF.xlsx og send det til napp@ous-hf.no

Digital kurstilgang gir deg muligheten til å følge kurset direkte og delta i dialog via chatfunksjonen. Du får tilgang til opptak av foredragene 30 dager i etterkant av fagdagen.  

Fagdagen er godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening.  

Betaling: 

Velg mellom kortbetaling eller faktura. Ved fakturering påløper et fakturagebyr på 150,-. 
Ved fakturering: Sørg for at du oppgir korrekt kostnadssted eller rekvisisjonsnummer. 

Ønsker du faktura til helseforetak tilknyttet Helse Sør-Øst? 
Klikk her.

Påmelding for faktura eller kortbetaling Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?