HELSENORGE

Digital lansering av "Bruker i sentrum"

Hvordan erfarer studenter bruk av egenerfaring i undervisning? Kan film stimulere til læring? Vi inviterer til digital lansering av et e-læringskurs der du også vil få presentert studenters erfaringer med bruk av film og brukerfaringer i undervisning.

Brukermedvirkning og samhandling er i dag en verdi og et mål i all rusbehandling, og noe som også vektlegges i ulike studieforløp innen helse- og sosialfag. Mens brukermedvirkning og samhandling kan synes lett i teorien, er det imidlertid langt vanskeligere i praksis.

Prosjektet «Bruker i sentrum» fikk støtte fra Stiftelsen Dam til å utvikle et undervisningsopplegg med utgangspunkt i film som virkemiddel. Undervisningsopplegget er basert på et eksisterende undervisningsopplegg ved Universitetet i Oslo, med simulering av et ansvarsgruppemøte for en bruker med utfordringer knyttet til rusavhengighet. Hensikten er å bidra til å løfte verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.

Film og lærerveiledning ble utviklet i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, høyskoler og kompetansemiljøer.

For å nå enda flere deltakere, er det nå også utviklet et e-læringskurs som kan egne seg både for selvstudium, som undervisning i grupper og i veiledning. Hensikten er at deltakerne, gjennom film, spørsmål og refleksjonsoppgaver, skal få forståelse, kunnskap og kompetanse om medvirkning, avhengighet, kommunikasjon og behovet for sammenhengende og koordinerte tjenester.

I denne digitale lanseringen vil du få høre erfaringer med undervisningsopplegget og få kjennskap til e-læringen som nå blir tilgjengelig for alle som ønsker det.

Program

09.00 Velkommen
09.10 Bakgrunn for «Bruker i sentrum» v/Anne Kveim Lie, Universitetet i Oslo
09.25 Erfaringer fra sykepleiestudiet ved Universitetet i Sørøst Norge v/Veronica Rusaanes
09:40 Brukerrefleksjoner v/Ronny René Raveen
09.55 Pause
10.05 Refleksjoner og erfaringer. Samtale ledet av Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus
10.30 Hva sier studentene, veien videre? v/Tommy Sjåfjell, KoRus Sør
10.50 Spørsmål og kommentarer
11.00 Slutt


Bruker i sentrum

 

Fant du det du lette etter?