HELSENORGE

Digitalt kurs: «Virksomme faktorer i psykoterapi med personlighetsforstyrrelser ? Praktisk MBT skåring»

 

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) inviterer til kurset:
«Virksomme faktorer i psykoterapi med personlighetsforstyrrelser – Praktisk MBT skåring» 


Bruce Wampold, én av verdens fremste psykoterapiforskere, sier at terapirommet er noe av det mest hemmelige som finnes. Hva som skjer der inne har vist seg å ha effekt, men hva som egentlig gjøres vites lite om. De fleste psykoterapiretninger har vist seg like effektive. Dette gjelder i mindre grad innen terapi for personlighetsforstyrrelser. Terapi for personlighetsforstyrrelser er derfor en unik arena for å studere hva som skjer i psykoterapi. Fellesfaktoren allianse har vist seg å ha seks ganger større effekt med slike pasienter. I dette kurset vil vi se på slike kliniske utfordringer, og på effektive teknikker/strategier i møte med krevende terapisituasjoner. Med utgangspunkt i MBT (Mentaliseringsbasert terapi), som er en evidensbasert terapi for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, vil vi se på samspillet mellom spesifikke og generelle faktorer i psykoterapi, og øve på MBT skåring. 

Program

09.00–09.30 Presentasjon av laben i NAPP. Labens mandat og visjon. v/Ingeborg 

09.30–10.15 Allianse og andre fellesfaktorer i behandling av personlighetsforstyrrelser. Forskningsstatus og labens erfaringer. 

10.15–10.30 Pause 

10.30–11.15 Intro til skåring med fokus på MBT-intervensjoner 

11.15–12.00 Intro til skåring med fokus på overordnet forståelse 

12.00–12.45 Lunsj 

12.45–14.30 Video-skåring i plenum 

14.30–14.45 Pause 

14.45–16.00 Video-skåring i plenum 

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) 

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. 

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen. 


 

Kursholderne

Portrettbilde av Espen Folmo 
Espen Folmo har PhD i psykologi ved UiO, Master fra INSEAD, er utdannet journalist fra OsloMet, og har studert blockchain og AI ved MIT. Hans utdanningsreise inkluderer også medisin, økonomi og musikk. Folmo har i tillegg til vitenskapelige artikler, også publisert lærebok om MBT på Gyldendal Akademisk. Folmo er for tiden daglig leder av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi ved Oslo Universitetssykehus.
Portrettbilde av Kjetil Bremer 
Kjetil Bremer er psykologspesialist ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Han er også tilknyttet Kvalitetslaboratorium for psykoterapi. Kjetil Bremer har bred erfaring fra ulike terapiretninger og er engasjert i terapeututvikling.

 

 
Portrettbilde av Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs 
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater, forsker og leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri. Hun har i en årrekke arbeidet i kombinasjonen av forskning og klinisk pasientarbeid innenfor Personlighetspsykiatri.

 

Deltakeravgift

Deltakeravgiften på 500,-  må forhåndbetales med bankkort. Vi har dessverre ikke kapasitet til å fakturere deg for kursdeltakelsen. Du kan søke arbeidsgiver om å få refundert deltakeravgiften. Kvittering sendes automatisk på e-post kort tid etter påmelding.

Sted

Digitalt kurs. Nærmere informasjon om digital plattform kommer.

Klikk her for å melde deg på kurset.
 

Fant du det du lette etter?