Ditt liv

Helse og mestring, under og etter kreftbehandling.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning til kurset fra din fastlege eller sykehuslege.

Om kurset

For pasienter under og etter behandling(inntil 2 år etter), uavhengig av diagnose. Kurset anbefales av våre leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse for din situasjon og hjelp til å se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Program

(Med forbehold om endringer)

  • En tidligere pasient forteller «Når livet endrer seg»
  • Kommunikasjon
  • Verdier, hva er viktig for meg
  • Helse, mestringsmuligheter og egenstyrke Kognitive teknikker, tankens kraft
  • Den kognitive prosessen, verktøy i hverdagen
  • Veiledet avspenning Håpets betydning
  • Veien videre, hva nå?

Hver kursdag har vi tid til erfaringsutveksling og refleksjon.

Mellom hver kursdag får du en refleksjonsoppgave du kan jobbe med og fokusere på til neste kursdag.

Praktisk informasjon

På grunn av koronasituasjonen er det usikkert om det blir fysisk eller digitalt kurs. Kurset er kun for pasienter, uavhengig av diagnose. Kurset er ikke for pårørende. Kurset går over 5 torsdager.

Egenandel (gjelder kun for pasient)

​Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.


Reise- og oppholdsutgifter

​Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 598,- for overnatting + kr 232,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2020).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på pasienthotellet på Radiumhospitalet, Hotell Montebello. Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, om du ønsker det bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

For mer informasjon om vårt pasienthotell: Hotell Montebello 

Brosjyre

Invitasjon Ditt liv, VÅR 2021.pdf

Fant du det du lette etter?