HELSENORGE

Ditt liv, helse og mestring, under og etter kreftbehandling.

 Et lærings- og mestringskurs for pasienter, uavhengig av diagnose.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å deltaKurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse, hjelp til å mestre en endret livssituasjon, se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du får god mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Mellom hver kursdag får du en refleksjonsoppgave du kan jobbe med og fokusere på til neste kursdag. Kurset anbefales av våre leger, sykepleiere, psykologer og sosionomer.


 

Kurs innhold


  • En tidligere pasient forteller «Når livet endrer seg»
  • Kommunikasjon
  • Verdier, hva er viktig for meg
  • Helse, mestringsmuligheter og egenstyrke
  • Kognitive teknikker, tankens kraft
  • Den kognitive prosessen, verktøy i hverdagen
  • Veiledet avspenning
  •  Håpets betydning
  • Veien videre, hva nå?

Praktisk informasjon

Kurset er for pasienter, uavhengig av diagnose. Kurset er ikke for pårørende. Kurset går over 5 torsdager.

Egenandel 

​Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.


Reise- og oppholdsutgifter

​Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 318,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 598,- for overnatting + kr 232,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2020).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på pasienthotellet på Radiumhospitalet, Hotell Montebello. Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, om du ønsker det bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

For mer informasjon om vårt pasienthotell: Hotell Montebello 

Brosjyre

Invitasjonsfolder høst 2022.ppt
 

Kursmateriell

Dag 1

Program til Ditt liv helse og mestring. Høst 2022.docx

Velkommen praktisk bli kjent.pptx

Kommunikasjon.pptx
Hjemmeoppgave fra dag 1 til dag 2.pptx


Dag 2.


Helse og mestring.pptx

Verdier, hva er det.pptx

Bruk av verdikort.pptx

Mine verdikort, til utskrift for hjemmeoppgave.pdf

Humor og glede i hverdagen.pptx

Hjemmeoppgave fra dag 2 til dag 3.pptx

Dag 3.

Dag 3 Mestring og kognitive metoder.pptx

Hjemmeoppgave dag 3 til dag 4.pptx

Refleksjon, verdikortene.pptx

avspenningsapper.docx

Mindful (2).jpg
Mindfulness APP.docx


Dag. 4

Mestring og kognitive metoder.pdf
Stressmestring Ditt liv.pdf

Hjemmeoppgave dag 4 til dag 5.pdf

Dag 5

Håp.pdf

Refleksjon hjemmeoppgave dag 4 til dag 5.pdf


Veien videre. Ulike tilbud.pdf
Fant du det du lette etter?