E-læringskurs om cystisk fibrose - introduksjonskurs

, Norsk senter for cystisk fibrose

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, diagnostisering, behandling og oppfølging.

Kurset tar 15 minutter

Målgruppe: Leger og annet helsepersonell.

Påmelding: For å ta kurset går du inn på Sjelden.no som er en læringsportal for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Tidsbruk: 15 minutter

Pris: Kurset er gratis

Når og hvor

Arrangør
NSCF Norsk senter for cystisk fibrose
 
Kontakt
Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose hvis det er spørsmål til kurset.