HELSENORGE

E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi

Nettundervisning, Norsk senter for cystisk fibrose

Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.

Sykepleier løfter en liten jente som ser på halskjede til sykepleier 

Målgruppe: Sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta Larynxaspirat av slim til mikrobiologisk dyrking hos personer med cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi. Dette gjelder for personer som ikke har mye slim eller ikke kan hoste opp slim selv.

Innhold i kurset: Du vil få en gjennomgang av:

  • Utstyret du trenger
  • Hvordan ta larynxaspirat (video)
  • Hvordan sende prøve

E-læringskurs om Larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliær dyskinesi (7 min)

Når og hvor

Arrangør
NSCF Norsk senter for cystisk fibrose
 
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose hvis det er spørsmål til kurset.
 
Fant du det du lette etter?