Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem

2-dagers kurs i regi av Seksjon for hudsykdommer.

Illustrasjonsfoto av mor og barn

Eksemskolen holdes ikke våren 2021 grunnet situasjonen med smitte av covid19 i Norge.

Eksemskolen holdes vanligvis 4 ganger i året, tidspunkt blir satt opp fortløpende. Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det er ikke mulighet for å ta med barn på eksemskolen.

Sted:

Seksjon for hudsykdommer - Villa Derma, Bygg 18. Sognsvannsveien 25, 0373 Oslo.

Det gis foredrag av både lege, sykepleier, psykolog og sosionom.

Noen av temaene som blir tatt opp, er:

  • Fakta om atopisk eksem
  • Praktisk behandling og forebygging
  • Å leve med barn med atopisk eksem
  • Hjelpetiltak og stønader

Infobrosjyre om Eksemskolen (PDF)

Informasjonshefte atopisk eksem hos barn (PDF)

Kunnskapsheftet leve med atopisk eksem (PDF)

Påmelding skjer ved henvisning fra egen lege.

Henvisningen merkes med eksemskole og sendes:

Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus HF, postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

Spørsmål?

Kontakt Stina Gundersen, Ass. Seksjonsleder
Poliklinikk hudsykdommer                              
Tlf: 23 07 58 13

sgunders@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?