Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem

2-dagers kurs i regi av Seksjon for hudsykdommer.

Illustrasjonsfoto av mor og barn

Eksemskolen holdes ikke våren 2021 grunnet situasjonen med smitte av covid19 i Norge.

Eksemskolen holdes vanligvis 4 ganger i året, tidspunkt blir satt opp fortløpende. Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. Det er ikke mulighet til å ta med barn på eksemskolen.

Sted:

Seksjon for hudsykdommer - Villa Derma, Bygg 18. Sognsvannsveien 25, 0373 Oslo.

Det gis foredrag av både lege, sykepleier, psykolog og sosionom.

Noen av temaene som blir tatt opp, er:

  • Fakta om atopisk eksem
  • Praktisk behandling og forebygging
  • Å leve med barn med atopisk eksem
  • Hjelpetiltak og stønader

Infobrosjyre om Eksemskolen.pdf

Informasjonshefte atopisk eksem hos barn.pdf

Kunnskapsheftet leve med atopisk eksem.pdf

Påmelding skjer ved henvisning fra egen lege.

Henvisningen merkes med eksemskole og sendes:

Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus HF, postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

Spørsmål?

Kontakt Stina Gundersen, Ass. Seksjonsleder
Poliklinikk hudsykdommer                              
Tlf: 23 07 58 13

sgunders@ous-hf.no


Fant du det du lette etter?