HELSENORGE

Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksem

2-dagers kurs i regi av Seksjon for hudsykdommer. Kursene settes opp både som klasseromskurs og som Web kurs.

Illustrasjonsfoto av mor og barn 

Ved ønske om å delta på kurs må vi motta henvisning fra din lege. Det gis foredrag av både lege, sykepleier, psykolog og sosionom.

Vi planlegger 1 eller 2 kurs våren 2023. Hvor mange kurs som settes opp er avhenging av antall henvendelser.

Noen av temaene som blir tatt opp, er:

  • Fakta om atopisk eksem
  • Praktisk behandling og forebygging
  • Å leve med barn med atopisk eksem
  • Hjelpetiltak og stønader
Kursmateriell som brukes på kurset:

Informasjonshefte atopisk eksem hos barn (PDF)

Kunnskapsheftet leve med atopisk eksem (PDF)

Påmelding skjer ved henvisning fra egen lege.

Henvisningen må merkes med eksemskole og sendes:

Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus HF, postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

Spørsmål?

Kontakt Stina Gundersen, Ass. Seksjonsleder
Seksjon for Poliklinikk hudsykdommer                              
Tlf: 23 07 58 13 /alternativ telefon: 23 07 24 30

sgunders@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?