Endagskurs om bruk av feedback-verktøy i TSB

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 06.02.2019 , Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I pakkeforløp og i faglig retningslinje for TSB anbefales det at pasienten gir tilbakemelding til behandler og behandling gjennom feedback-verktøy. Hvorfor og hvordan bør vi bruke feedbackverktøy i rusbehandling?

Læringsmål

•Få kunnskap om hva feedbackverktøy er
•Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling
•Kjenne til innvendinger og kritikk av feedbackverktøy
•Ha kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av tjenestetilbudet
•Vite hva som skal til for å implementere og vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet

Målgruppe

Nøkkelpersonell i posisjon til å påvirke og/eller foreta beslutning om å ta i bruk feedbackverktøy ved en TSB-enhet (ledere, fagledere, fagutviklere,  klinikere og brukerrepresentanter).

Informasjonsbrosjyre
Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 25. januar 2019

Når og hvor

Dato
06.02.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Kompetanse i rus- og avhengighetsbehandling 
Kontakt
 
Mer informasjon
www.tsb.no  
tsb@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.