Epilepsi og autisme 24. april 2017

Kurs, 24.04.2017, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Kurs for foreldre, besteforeldre og andre nærpersoner som trenger kunnskap om epilepsi og autisme

Tema

  • Medisinsk informasjon
  • Dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme
  • Økt sårbarhet og psykiske lidelser
  • Hva skjer i hjernen ved stress og overbelasting
  • Hvordan leve sammen som foreldre, søsken og familie
  • Erfaringer fra en pårørende som selv kjenner ”hvor skoen trykker”
  • Avlastning for familien
  • Refleksjon i grupper
  • Presentasjon av Norsk epilepsiforbund og Autismeforeningen i Norge

Forelesere

Forelesere fra tverrfaglig team ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og ekstern foreleser fra Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming og autisme v/forsker Ph.D. Trine Lise Bakken. Foreleserne har lang erfaring innenfor fagområdet.

  • Det blir satt av tid til samtaler og utveksling av erfaringer mellom deltakerne.

Henvisning
Det er nødvendig med henvisning fra pasientens lege. Henvisningsskjema fås tilsendt ved påmelding.

Påmelding Bruk skjemaet i brosjyren nedenfor. Bindende påmelding innen12. april 2017

Når og hvor

Dato
24.04.2017 
Klokkeslett
08:30-17:00 
Sted
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Undervisningspaviljongen ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.  Bygg D1 G.F. Henriksens vei 98, 1337 Sandvika.
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
 
Kontakt
Telefon: 67 50 13 56
E-post: epilepsiogautisme@ous-hf.no