Epilepsi og autisme hos barn

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, et seminar over to dager, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

Det arrangeres årlig lærings- og mestringskurs for pårørende og nærpersoner til barn og unge med epilepsi og autisme.

Målgruppe:

 • Foreldre til barn med epilepsi, deres besteforeldre og andre nærpersoner som er knyttet til barnet, for eksempel assistenter på skolen eller støttekontakter.

Innhold:

 • Medisinsk informasjon
 • Dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme
 • Hvordan skille epileptiske autistiske symptomer
 • Økt sårbarhet og psykisk lidelser
 • Hva skjer i hjernen ved stress og overbelastning
 • Pedagogiske utfordringer og tilrettelegging i skolen
 • Hvordan leve sammen som foreldre, søsken og familie
 • Erfaringer fra en mor som selv kjenner «hvor skoen trykker»
 • Avlasting for familien
 • Tilrettelegging i hverdagen
 • Presentasjon av Norsk epilepsiforbund og Autismeforeningen i Norge
 • Omvisning på Aurora verksted

Arrangør:

 • Lærings- og mestringssenteret, SSE – Spesialsykehuset for epilepsi

Når og hvor

Tid
et seminar over to dager
Sted
SSE - G.F. Henriksens vei 29, bygg B
  
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 
Kontakt
Lærings- og mestringskontakt Hilde Nordahl Karterud tlf.: 67501177 eller
Sølvi Vedå  tlf.: 67501666
E-post: lms-ake@ous-hf.no