Epilepsi og autisme kurs 9. mars 2017

Kurs, 09.03.2017, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE, Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Kurs om dobbeldiagnosen epilepsi og autisme (ASD) for personell som arbeider i habiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller i skolen

Blant temaene er:

  • Epilepsi hos personer med ASD. Forekomst, ytringsformer, funn, prognose
  • Bruk av telemetri for å skille epileptisk anfall fra autistisk adferd, med videodemonstrasjon
  • Nevrokognitiv fungering hos personer med epilepsi og ASD
  • Pedagogiske utfordringer i hverdagen knyttet til personer med dobbeltdiagnosen
  • Miljøterapeutiske utfordringer ved epilepsi og autisme
  • Betydningen av fysisk aktivitet ved dobbeltdiagnosen

Når og hvor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
08:45-15:30 
Sted
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Undervisningspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98, Sandvika
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme
 
Kontakt
For mer informasjon ta kontakt på telefon:  67 50 13 27 eller  67 50 13 56
 

Påmelding innen 1. mars 2017: Send e-post til undervisningAKE@ous-hf.no. Oppgi navn, stilling fakturaadresse samt e-postadresse ved påmelding.

Kursavgift: kr. 1100,-. Inkluderer enkel lunch.

Godkjenning: Kurset er søkt godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.

Epilepsi og autisme 9. mars 2017 - kursprogram (pdf)