HELSENORGE

Epilepsi og barnehage - 6 timers videokurs 4. november 2022

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) arrangerer kurset Epilepsi og barnehage - Hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre. Målgruppe: barnehagepersonell, pedagog, sykepleier, psykolog, PPT- og BUP og andre interesserte fagpersoner eller helsepersonell.

Målgrupper

Alle som jobber i barnehage eller småtrinnet skole, spesialpedagog, helsesykepleier/sykepleier, psykolog, PPT habiliteringstjenesten, BUP, øvrig helsepersonell eller andre interesserte fagpersoner


Godkjenninger
Kurset godkjennes som 6 timer:
  • vedlikeholdskurs for psykologspesialister
  • i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
Påmelding

Du får tilsendt lenke til kurset et par dager før kursdagen

Påmeldingsfrist
31. oktober 2022

Pris
200,- kr pr. person

Program (forbehold om endringer)


  • Velkommen, og digitale nettressurser v/ undervisningsleder Ellen S. Kjendbakke og spesialpedagog Marte Årva - Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
  • Hva er epilepsi?   Epilepsi og komorbiditet v/ overlege Ph.d. Kari M. Aaberg, SSE
  • Epilepsi og kognisjon v/ nevropsykolog Guro Minken, SSE
  • Epilepsi – konsekvenser og anbefalinger for barnehagehverdagen v/ logoped/audiopedagog Christiane Sørensen, spesialpedagog Camilla Voss, Solberg skole – SSE og  spesialpedagog Marte Årva, SSE
  • Spørretime for innsendte spørsmål v/ spesialpedagog Marte Årva, SSE

Logo: Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling 

Fant du det du lette etter?