Helsenorge

Epilepsi og barnehage. Kurs 22. oktober 2021

Hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre?
6 timers direkteoverført videokurs fredag 22. oktober kl. 9-15.
Bildeillustrasjonav gutt i barnehagealder.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) arrangerer videokurset Epilepsi og barnehage 22.20.21. Foto: Shutterstock.

Kurset "Epilepsi og barnehage - Hva bør jeg vite og hva kan jeg gjøre" passer for alle som jobber i barnehage eller småtrinnet skole, spesialpedagog, helsesykepleier/sykepleier, psykolog, PPT habiliteringstjenesten, BUP, øvrig helsepersonell eller andre interesserte fagpersoner.

  • Pris: 400,- kr pr. lisens. Fem personer kan delta pr. lisens  De kan sitte sammen eller hver for seg
  • Kursbevis sendes ut ved forespørsel.

Program

0900 - 0920:  Velkommen, program for dagen og teknisk informasjon v/ spesialpedagog Marte Årva, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), OUS
0930 -1045 Hva er epilepsi?   Epilepsi og komorbiditet v/ overlege Ph.d. Kari M. Aaberg, SSE
 
1045 -1100 Pause
 
1100 -1200 Epilepsi og kognisjon v/ nevropsykolog Guro Minken, SSE
 
1200 -1230 Lunsj
 
1230 -1315  Epilepsi – konsekvenser og anbefalinger for barnehagehverdagen
 v/ logoped/audiopedagog Christiane Sørensen, spesialpedagog Camilla Voss, Solberg skole – SSE og spesialpedagog Marte Årva, SSE
 
1315 -1330 Pause
 
1330 -1415  Epilepsi – konsekvenser og anbefalinger for barnehagehverdagen v/ logoped/audiopedagog Christiane Sørensen, spesialpedagog Camilla Voss, Solberg skole – SSE og spesialpedagog Marte Årva, SSE
 
1415 -1430 Pause
 
1430 -1500 Spørretime for innsendte spørsmål v/ spesialpedagog Marte Årva,  SSE

Forelesere

  
Kari M. Aaberg 
er overlege PhD ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i OUS. Hun har jobbet i epilepsifeltet i en årrekke og forskningen hennes på epilepsi hos norske barn har fått internasjonal anerkjennelse.
           
Guro Minken 
er spesialist i klinisk nevropsykologi ved SSE. Hun har lang erfaring med utredning av kognisjon hos barn, unge og voksne med epilepsi.

Christiane Sørensen
er audiopedagog og har mastergrad i logopedi. Hun har jobbet i epilepsifeltet i en årrekke og er ansatt som spesialpedagog og utreder på Solberg skole ved SSE.

Camilla Voss
har mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring med elever med epilepsi, og er ansatt som spesialpedagog og utreder på Solberg skole ved SSE 
 
Marte Årva
har mastergrad i spesialpedagogikk og jobber som enhetsleder og spesialpedagog ved Spesialpedagogisk observasjonsenhet ved SSE. Hun har jobbet med epilepsi i en årrekke og har tidligere jobbet som spesialpedagog på Solberg skole og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.


 

Fant du det du lette etter?