Epilepsi og utviklingshemming kurs september 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.09.2017-15.09.2017, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

2-dagers kurs om epilepsi og utviklingshemming for helsepersonell 14. og 15. september 2017. Et kurs i regi av undervisningsenheten ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE

Kurssted: Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Undervisningspaviljongen (bygg D1)
G.F. Henriksens vei 98, Sandvika.
Påmelding: Bindende påmelding  innen onsdag 6. september
Send e-post til undervisningAKE@ous‐hf.no
og oppgi navn, stilling fakturaadresse samt e-postadresse ved påmelding.
Kursavgift: kr. 2 500,- som inkluderer enkel lunsj.
Spørsmål: Ta kontakt på tlf.: 67 50 14 77 for ytterligere opplysninger.
Målgruppe: Personell som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten.
Godkjenning: Kurset er søkt godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Når og hvor

Dato
14.09.2017-15.09.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Sted
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
  
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser