Epilepsi, utviklingshemming og autisme. Kurs 5. og 6. mars 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 05.03.2020-06.03.2020, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

Kurset er fulltegnet. Neste kurs er 10. og 11. september.

Blant temaene er: anfallsklassifisering, psykogene ikke epileptiske anfall (PNES), behandling av epilepsi,  utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker, case om barn med utviklingshemming og autisme, skadeforebyggging, nevrokognitiv fungering, legemidler, anfallsobservasjon og praktiske råd, pedagogiske utfordringer og fysisk aktivitet. Mer i programmet lenger nede på siden.

Målgruppe: Personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Åpent for andre interesserte.

Godkjenning: Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Kursavgift: kr. 2 500,- inkludert enkel lunsj.

Kurset er fulltegnet og det er ikke mulig å melde seg på dette kurset. Neste kurs er 10. og 11. september.

Send påmelding til undervisningAKE@ous-hf.no
Oppgi navn, stilling, fakturaadresse samt e-postadresse.

Når og hvor

Dato
05.03.2020-06.03.2020 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), Undervisningspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98, Sandvika
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 
Kontaktinformasjon
Trenger du flere opplysninger, ta kontakt på telefon: 67 50 14 77
 
Mer informasjon
undervisningAKE@ous-hf.no  

Vi tar forbehold om endringer i programmet, som også er lenket opp i pdf-format nederst på siden.

5. mars 2020
08.30 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.10 Velkommen til SSE. Undervisningsleder Ellen Kjendbakke og leder av Reg. kompetansetjeneste for epilepsi og autisme
09.10 - 10.00 Epilepsi. Forekomst og diagnostisering. Overlege Kari Modalsli Aaberg
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.15 Anfallsklassifisering med videodemonstrasjon. Overlege Rune Markhus
11.15 -11.20 Benstrekk
11.20 - 11.45 PNES. Psykiatrisk sykepleier Hilde Karterud
11.45 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.30 Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker. Sykepleier Trine Lise Bakken
13.30 - 13.40 Pause
13.40 - 14.25 Behandling av epilepsi. Overlege Erik Sætre
14.25 - 14.35 Pause (kaffe/kake)
14.35 - 14.50 Case Barn med PU og autisme. Sykepleier Iris Salicath
14.50 - 15.10 Skadeforebyggende tiltak. Spesialergoterapeut Torill H. Sørensen

6. mars 2020
08.30 - 09.10 Epileptiske syndromer og syndromer forbundet med epilepsi og utviklingshemming. Overlege Caroline Lund.
09.10 - 09.30 Sjeldne diagnoser og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Sykepleier Ine Cockerell
09.30 – 09.45 Pause
09.45 – 10.15 Nevrokognitiv fungering hos personer med epilepsi og autismespekterforstyrrelser. Psykolog Ylva Østby
10.15 -10.45 Hva skjer med legemidlet i kroppen min? Farmasøyt Ellen S. Risvoll
10.45 - 10.55 Pause
10.55 - 11.35 Anfallsobservasjon og praktiske råd. Sykepleier Vibeke Snarset
11.25 - 12.05 Lunsj
12.15 - 12.35. Anfallskuperende behandling. Vernepleier Siri Natvig
12.35 - 12.55 Ketogene dietter. Klinisk ernæringsfysiolog Kathrine Cammermeyer Haavardsholm
12.55 - 13.10 Pause (kaffe/kake)
13.10 - 13.30 Pedagogiske utfordringer og kommunikasjonsverktøy. Pedagog Torhild L. Olsen.
13.30 - 13.50 Fysisk aktivitet. Fysioterapeut Irene Hauge
Avslutning og kursbevis.

Fant du det du lette etter?