Erfaringskonferanse for kommuner som har fått prosjektmidler i 2020 - 26. november

I år er det 35 prosjekter fordelt på 24 kommuner i Helseregion Sør-Øst som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å heve kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Vi inviterer prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører til erfaringskonferanse. Kommuner som ønsker å søke midler i 2021 er også velkommen til å delta.

Påmelding

 Programmet

Fant du det du lette etter?