Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2017

Kurs, 23.10.2017-27.03.2017

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon

Planlegg allerede nå for årets etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon! Gled dere!

Kurset arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Fra mandag 23. til og med torsdag 26. oktober 2017. "Barnsykepleierne" har program på fredag 27. i tillegg.

Uken vil inneholde både felles- og fagspesifikke forelesninger til de ulike videreutdanningene. Vi håper flest mulig deltar alle dagene, men det er også mulig å delta på enkeltdager.

Det vil bli søkt NSF om merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie, og NSFLIS om godkjenning av etterutdanningspoeng.

Med vennlig hilsen
Arrangementsgruppa
Fagutviklingssykepleierne ved akuttklinikken, medisinsk klinikk og barneklinikken Oslo universitetssykehus.

Praktisk informasjon

Kursavgift eksterne deltagere

o 3000 kr. for hele uka (4 dager)
o 1000 kr. for enkeltdager

Kursavgift for ansatte ved Oslo universitetssykehus

o 1500 kr. for hele uka (4 dager)
o 500 kr. for enkeltdager

Påmelding 

Påmelding er bindene, innen 12 oktober 2017

o Intensiv: benlok@ous-hf.no må bruke eget påmeldingsskjema. Etterutdanningsuka_Intensiv_Påmeldingsskjema_2017.doc
Merk at påmeldingsskjema kun gjelder for intensiv.

Nødvendig info ved påmelding: Navn, arbeidsted ( avdeling + sykehus) , fakturaadresse, navn på nærmeste leder, mailadresse. Faktura må kunne sendes til arbeidssted, ikke til privatadresse. Oppgi også om du skal delta på hele uka, eller kun enkeltdager.
 

o Operasjon: Påmelding gjøres via læringsportalen (se under)             Kathrine Brooker uxksen@ous-hf.no

o Barn:  Påmelding gjøres via læringsportalen (se under)                         Terese Fritz terese.fritz@getmail.no

For eksterne deltakere:
• Gå in på http://laeringsportalen.helse-sorost.no/
• Opprett en brukerkonto gjennom å registrere deg
• Log in
• Søk i "kurskatalogen" på "etterutdanning"
• Meld deg på aktuelle dager
• Du finner program for respektive dag når du klikker på "kursets målbeskrivelse" på den aktuelle dagen
• Du mottar en bekreftelse på din påmelding
• Du kommer etterhvert få en mail med spørsmål om fakturainformasjon

For ansatte på OUS er det påmelding via Læringsportalen:
• Søk på "etterutdanning" i kurskatalogen og meld deg på aktuelle dager
• Du finner program for respektive dag når du klikker på "kursets målbeskrivelse" på den aktuelle dagen
• Du mottar en bekreftelse på din påmelding sammen med en kalenderinvitasjon som du kan lagre

Når og hvor

Dato
23.10.2017-27.03.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus