Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2017

Kurs, 23.10.2017-27.10.2017

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon

Planlegg allerede nå for årets etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon! Gled dere!

Kurset arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Fra mandag 23. til og med torsdag 26. oktober 2017. "Barnesykepleierne" har program på fredag 27. i tillegg.

Uken vil inneholde både felles- og fagspesifikke forelesninger til de ulike videreutdanningene. Vi håper flest mulig deltar alle dagene, men det er også mulig å delta på enkeltdager.

Det vil bli søkt NSF om merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie, og NSFLIS om godkjenning av etterutdanningspoeng.

Med vennlig hilsen
Arrangementsgruppa
Fagutviklingssykepleierne ved akuttklinikken, medisinsk klinikk og barneklinikken Oslo universitetssykehus.

Praktisk informasjon

Kursavgift eksterne deltagere

  • 3000 kr. for hele uka (4 dager)
  • 1000 kr. for enkeltdager

Kursavgift for ansatte ved Oslo universitetssykehus

  • 1500 kr. for hele uka (4 dager)
  • 500 kr. for enkeltdager

Påmelding

Påmelding er bindene, innen 12. oktober 2017.

benlok@ous-hf.no

Intensiv må bruke eget påmeldingsskjema:

Merk at påmeldingsskjema kun gjelder for intensiv.

Nødvendig info ved påmelding: Navn, arbeidsted ( avdeling + sykehus) , fakturaadresse, navn på nærmeste leder, mailadresse.

Faktura må kunne sendes til arbeidssted, ikke til privatadresse. Oppgi også om du skal delta på hele uka, eller kun enkeltdager.

Operasjon: Påmelding gjøres via læringsportalen (se under)

Spørsmål rettes til: Kathrine Brooker: uxksen@ous-hf.no

Barn: Påmelding gjøres via læringsportalen (se under)

Spørsmål rettes til: Terese Fritz terese.fritz@getmail.no

Ansatte ved OUS finner kursene i kurskatalogen i Læringsportalen. Bruk søkeordet «etterutdanningsuken» for å finne kursene og meld deg på aktuelle kurs.

Du finner program for respektive dager når du klikker på «kursets målbeskrivelse» på den aktuelle dagen. Du mottar bekreftelse på din påmelding .

Andre deltagere som ikke er ansatt går inn på http://laeringsportalen.helse-sorost.no/  og opprett en egen brukerkonto i portalen. Velg organisasjonen «OUS eksterne» ved registrering, for å knytte brukerkontoen din til OUS og få tilgang til kurskatalogen.

Bruk søkeordet «etterutdanningsuken»  for å finne kursene og meld deg på aktuelle kurs. Du finner program for respektive dag når du klikker på «kursets målbeskrivelse» på den aktuelle dagen.

Du mottar bekreftelse på påmelding.

Etter hvert vil du motta en epost med spørsmål om fakturainformasjon.

Når og hvor

Dato
23.10.2017-27.10.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus