Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2018

Kurs , 22.10.2018-25.10.2018

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon

Kurset  ble arrangeret  ved Oslo universitetssykehus i uke 43.         
Mandag 22. til og med torsdag 25. oktober 2018. "Barnesykepleierne" har program på fredag 26. oktober i tillegg.

Uken inneholdt både felles- og fagspesifikke forelesninger til de ulike videreutdanningene.

Med vennlig hilsen
Arrangementsgruppa
Fagutviklingssykepleierne ved akuttklinikken, medisinsk klinikk og barneklinikken Oslo universitetssykehus.

Program

intensiv

operasjon

barn

Presentasjoner:

fellesdager

Erik Anker Lindal

Jo Kramer-Johansen

Thor Indseth

Warsame Ali

Anne Cecilie Strand

Elin Thorsen

intensiv

Anders Holtan

Eirik Qvigstad

Bakker Bengtsson

Åse Rasmussen

Mette Dokken

Angelika Sorteberg

Anette Hylen Ranhoff

Tor Aasmundstad

Linda Marie Lundberg

Marte-Marie Wallander Karlsen

operasjon

Astrid Wevling

Bernt Møst Lien

Camilla Småstu Cramer

Reidun Schou Whitley

Thorsrud Malmedal

Vilija Jeksrud

barn

Ingrid Grønlie

Christine Olsen

Susan Kaber

Inger Johanne Tølløfsrud

Sigrid Elisabeth Trandum

Hilde Silkoset

Gro Anita Gauslå

Anne Holter Bentzrød

Linn Sophie Rian

Foredrag om seksualitet

Intensiv:

Spørsmål vedrørende intensiv rettes til

Malin Ljungner: uxullj@ous-hf.no eller Siv Stafseth: sistaf@ous-hf.no

Operasjon

trkrok@ous-hf.no eller EROSEN@ous-hf.no

uxksen@ous-hf

Barn:  Spørsmål vedrørende barn rettes til: Terese Fritz terese.fritz@getmail.no

Kursavgift eksterne deltagere

  • 3000 kr. for hele uka
  • 1000 kr. for enkeltdager

Kursavgift for ansatte ved Oslo universitetssykehus

(med forbehold om endring av kursavgift)

  • 1500 kr. for hele uka (4 dager)
  • 500 kr. for enkeltdager

Når og hvor

Dato
22.10.2018-25.10.2018 
Klokkeslett
Sted
Ullevål sykehus
  
Mer informasjon
uxullj@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.