Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 21.10.2019-24.10.2019

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv.

Planlegg allerede nå for årets etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv!

Kurset arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43.         
Fra mandag 21. til og med torsdag 24. oktober 2019.

Barnesykepleierne har også program på fredag 25. oktober.

Program er under arbeid og kommer innen sommeren.

Kursavgift med forbehold om endring:

eksterne deltagere
• 3000 kr. for hele uka
•1000 kr. for enkeltdager

for ansatte ved Oslo universitetssykehus
•1500 kr. for hele uka (4 dager)
•500 kr. for enkeltdager

Uken vil inneholde både felles- og fagspesifikke forelesninger til de ulike videreutdanningene. Vi håper flest mulig deltar alle dagene, men det er også mulig å delta på enkeltdager.

Det vil bli søkt NSF om merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie, og NSFLIS om godkjenning av etterutdanningspoeng.

Med vennlig hilsen
Arrangementsgruppa
Fagutviklingssykepleierne ved akuttklinikken, medisinsk klinikk og barneklinikken Oslo universitetssykehus.

Når og hvor

Dato
21.10.2019-24.10.2019 
Klokkeslett
Kontakt
Ved spørsmål vedrørende Etterutdanningsuka
kontakte fagsykepleier Malin Ljungner
uxullj@ous-hf.no 
 
Mer informasjon
uxullj@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.