Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.10.2019-25.10.2019

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv.

Planlegg allerede nå for årets etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv! Invitasjon

Kurset arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43.         
Fra mandag 21. til og med torsdag 24. oktober 2019.

Nytt i år er POFF – Postoperativ Felles Fagdag som er spesielt rettet mot sykepleiere ansatt ved postoperative avdelinger: fredag 25. oktober.

Barnesykepleierne har også program på fredag 25. oktober.

Program

Program Intensiv

Program Barn

Program POFF

Mandag og torsdag er fellesdager med felles program for både intensiv og barn

Blant foreleserne er spesialsykepleiere, noen med master og doktorgrad,  forskjellige legespesialister,  og  også andre fagpersoner.

Forandringsfabrikken kommer med unge proffer på tema: Klokhet om vold og overgrep-hvordan hjelpe barn og unge på trygge måter.

Vi får ta del i en sterk pasient- og pårørende fortelling med alvorlig sepsis diagnose; mor og datter deler den med oss.

Vi har litt ekstra informasjon om to forelesere; en fra Tyskland og en fra Norge.
  Peter  Nydahl.jpg(privat bilde)

Peter Nydahl, RN, CCN, PhD skal ha fremlegg på engelsk;
Evidence and practice of Early Mobilization / University hospital of Schleswig-Holstein in Kiel, Germany.

Peter is working on a mixed ICU as bedside nurse in the University Hospital of Schleswig-Holstein in Kiel, Germany. He performs Nursing Research, in projects, in teaching and writing. It is a good combination between science and practice. Peters’ favorite topics are early mobilization, ICU diaries, delirium and Basal Stimulation.

Randi Rosenqvist.jpg

Randi Rosenqvist, Psykiater og seniorrådgiver Ila fengsel.
Tema: Truende, voldelige, vanskelig-hvordan kan vi forstå og forholde oss terapeutisk?

Hun har i mange år arbeidet med voldelige og aggressive fanger. Hun har arbeidet i USA, Tyskland og i Norge, og er kjent fra media som sakkyndig i Anders Breivik- rettsaken. Hun har som hun selv sier, snakket med farlige menn i alle år, både som behandler ved Regional sikkerhetsavdeling ved Gaustad sykehus, leder av Den rettsmedisinske kommisjon og som psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt siden 2009. (bilde nedlastet 10.06.2019 fra Frifagbevegelse/internett Ole Palmstrøm)


Kursavgift

eksterne deltagere:

  • 3000,- kr for hele uken (5 dager barn, 4 dager intensiv + ev POFF)
  • 1000,- kr for enkeltdager
  • 400,- kr for POFF

 for ansatte ved Oslo universitetssykehus

  • 1500,- kr for hele uka (5 dager barn, 4 dager intensiv + ev POFF)
  • 500,- kr for enkeltdager
  • 200,- kr for POFF

Uken vil inneholde både felles- og fagspesifikke forelesninger til de ulike videreutdanningene. Vi håper flest mulig deltar alle dagene, men det er også mulig å delta på enkeltdager.

Påmelding

Påmelding er bindene, innen 12. oktober 2019.

Merk at det er ulike påmeldingsskjema for barn og intensiv.  

Intensiv og POFF:

Påmeldingsskjema Intensiv og POFF sendes til: benlok@ous-hf.no  

Nødvendig info ved påmelding: Navn, arbeidsted ( avdeling + sykehus) , fakturaadresse, navn på nærmeste leder, mailadresse.

Faktura må kunne sendes til arbeidssted, ikke til privatadresse. Oppgi også om du skal delta på hele uka, eller kun enkeltdager.

Spørsmål vedrørende intensiv rettes til Siv Stafseth: sistaf@ous-hf.no


Barn:

Påmeldingsskjema Barn Sendes til: terese.fritz@getmail.no

Spørsmål vedrørende barn rettes til: Terese Fritz terese.fritz@getmail.no

Det vil bli søkt NSF om merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie, og NSFLIS om godkjenning av etterutdanningspoeng.

Med vennlig hilsen
Arrangementsgruppa
Fagutviklingssykepleierne ved akuttklinikken, medisinsk klinikk og barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus.

Når og hvor

Dato
21.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål vedrørende Etterutdanningsukakontakte FOU sykepleier Siv Stafsethsistaf@ous-hf.no
 
Mer informasjon
sistaf@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.