Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.10.2019-25.10.2019

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn og intensiv.

Kurset ble arrangert ved Oslo universitetssykehus i uke 43.         
Fra mandag 21. til og med torsdag 24. oktober 2019.

Nytt i år var POFF – Postoperativ Felles Fagdag som er spesielt rettet mot sykepleiere ansatt ved postoperative avdelinger: fredag 25. oktober.

Barnesykepleierne hadde også program på fredag 25. oktober.

Program

Program Intensiv

Program Barn

Program POFF

Mandag og torsdag var fellesdager med felles program for både intensiv og barn

Presentasjoner:

Fellesdager

Ragnhild Raastad Vaksinasjon helsepersonell

Minna Hagring Beskrivelser sykepleiearbeid

https://www.forandringsfabrikken.no/

Nydahl www.nydahl.de

Intensiv

Baksaas Aasen Blødning antikoagulasjon

Hjelme GCS intox

Nenningsland Kjesbu Vurdering væskebehov

Sollied Intensivavdelingen

Robertsen Å stå i tvil

Lang Psyk førstehjelp

Eidsaa Traumapasienten på Intensiv

Kjøsen Leversvikt

Baklund Intimitet og nærhet i et sårbart landskap

Barn

Hernandez Nybro Akutt kritisk syke barn

Larsen Fra autisme til ESSENCE

Trollebø Importfeber

Krohn Under-/overvekt barn

Haug Trakeostomi

Krogvold Diabetes

Stensland Posttraumatiske stressreaksjoner

Sørensen Vektforstyrrelser

Poff:

Austenå Pasientinformasjon postoperativt

Halvorsen Hovland Hvordan sikre god smertebehandling i hele forløpet

Ramfjord Preoperativ pasientinformasjon

Intensiv:

Spørsmål vedrørende intensiv rettes til Siv Stafseth: sistaf@ous-hf.no


Barn:

Spørsmål vedrørende barn rettes til: Terese Fritz terese.fritz@getmail.no

Med vennlig hilsen
Arrangementsgruppa
Fagutviklingssykepleierne ved akuttklinikken, medisinsk klinikk og barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus.

Når og hvor

Dato
21.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål vedrørende Etterutdanningsukakontakte FOU sykepleier Siv Stafsethsistaf@ous-hf.no
 
Mer informasjon
sistaf@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.