Fagdag om barneleddgikt (JIA) for fysioterapeuter og ergoterapeuter

Fagseminar, 13.03.2017, Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Fagdagen er beregnet på fysioterapeuter og ergoterapeuter som har liten erfaring med denne pasientgruppen, eller for deg som ønsker en  oppdatering.

Se også arrangement 14. mars - Tverrfaglig nasjonal nettverksdag i banrerevmatologi. 

Seminaravgift: 1 dag kr. 1000,- inkl. lunsj / 2 dager kr. 1700,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 13. februar 2017 – påmeldingen er bindende etter fristen

Påmeldingsadresse: fagdag2017@ous-hf.no

Ved påmelding oppgi:

DATO FOR DELTAKELSE – NAVN – YRKE – FAKTURAADRESSE - evt. KOSTNADSSTED

Når og hvor

Dato
13.03.2017 
Klokkeslett
09:30-17:00
Sted
Rikshospitalet
Oppgang D1, 2. etg., rom 2082 – se oppslag!
 
Arrangør
Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kontakt Mona Røisland mroislan@ous-hf. / tlf. 23 07 38 96
 

PROGRAM

09.30  Registrering
 

10.00 Velkommen
 

10.10   «Sykdomsinformasjon og medisinsk behandling»                                v/overlege Helga Sanner 
                                                                                                                                                              

10.45   «Det lille barnet med barneleddgikt» v/fysioterapeut og ergoterapeut

  • Kort presentasjon av kasus
  • Undersøkelse/kartlegging/vurdering
  • Behandling/oppfølging/tilretteleggin

12.00     Lunsj

13.00     «Skolebarnet med barneleddgikt» v/fysioterapeut og ergoterapeut

  • Kort presentasjon av kasus
  • Undersøkelse/kartlegging/vurdering
  • Behandling/oppfølging/tilrettelegging
     

14.00      Pause

14.15       forts. «Skolebarnet med barneleddgikt»

15.00       Pause med lett servering
 

15.30        «Smerte» v/ fysioterapeut, MSc og stipendiat Kristine Risum16.00        «Fatigue – den usynlige plagen»                              

v/ergoterapeut, MSc Berit Widerøe Njølstad16.30        Oppsummering/avslutning

Med forbehold om endringer.

Dagen er søkt som meritterende i Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund.

Fant du det du lette etter?