Fagdag om overgrep og omsorgssvikt

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 05.12.2017 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Målgruppen for fagdagen er ansatte som jobber med habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

                              Barn med plaster på kneet

       Våge å se, høre og handle, - hvordan avdekke og følge opp mistanke om omsorgssvikt og seksuelle overgrep?

Barn med psykisk utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne har tre til fire ganger forhøyet risiko for å bli utsatt for vold eller overgrep. Dette kommer frem i NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Rapporten påpeker helsetjenestens viktige rolle for å forebygge, forhindre og avverge overgrep og omsorgssvikt.

Fagdagen har som målsetting å øke ansatte i HABUene sin avdekking- og handlingskompetanse ved mistanke om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Følgende tema vil bli belyst på fagdagen:

  • Hva bør jeg gjøre når jeg får mistanke om vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt?
  • Hvordan kan retningslinjer/prosedyrer være til hjelp?
  • Hva med taushetsplikten. Hvem kan jeg snakke med og hvilken informasjon kan jeg gi til andre?
  • Hvordan dokumentere mistanke om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt?
  • Hvilke instanser bør/kan HABUene samarbeide med?

Det blir presentasjon av Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet HF sin retningslinje ved mistanke om seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming og/eller andre funksjonsnedsettelser. For at deltakerne skal få erfaring med å reflektere over egen avdekking- og handlingskompetanse, vil gjennomgang av konstruerte case vektlegges på fagdagen.

Praktisk informasjon:

Det blir registrering og lett bevertning fra kl. 09.30. Det faglige programmet starter kl. 10.00 og varer til kl. 15.15.

Fagdagen er gratis og det blir servert lunsj.

Mer detaljert program finner du her.

Påmelding til fagdagen gjør du her, og fristen for påmelding er 28. november 2017.

Når og hvor

Dato
05.12.2017 
Klokkeslett
10:00-15:15
Sted
Ullevål sykehus - bygg 2
3. etasje, rom 390. 
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Mer informasjon
post.rhabu@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.