Fagdag om pasient- og pårørendeopplæring

Fagseminar , 21.09.2017

Avdeling samhandling og Forum for pasient- og pårørendeopplæring ved OUS inviterer til fagdag på Aker, om pasient- og pårørendeopplæring, med tema samhandling og helhetlige pasientforløp.

Forum for pasient- og pårørendeopplæring ved OUS har gleden av å ønske kommunalt ansatte, ansatte ved OUS, brukere og andre interesserte velkommen til fagdag på Aker, med stands ved hovedinngangen, og faglig påfyll og informasjon i kirurgisk auditorium.

Påmelding via Questback påmeldingsskjema innen 31. august 2017.

Målet med fagdagen er at du som deltaker får økt kunnskap om

  •  pasient- og pårørendeopplæring som lovpålagt oppgave
  • hvordan samhandle om tilbud som gir pasienter og pårørende kompetanse om egen sykdom/skade, mestringstro og bedret livskvalitet
  • verdien av kunnskapsdeling mellom brukere og ansatte i de ulike tjenestenivåene

På programmet finner du blant annet:

Una Stenberg, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, som skal snakke om effekten av pasient- og pårørendeopplæring

I tillegg blir det brukerinnlegg, speedforedrag og presentasjon av spennende tilbud om pasient- og pårørendeopplæring, både fra bydelene, brukerorganisasjoner og fra sykehuset.

Fullstendig program kan du laste ned her.

Når og hvor

Dato
21.09.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Aker sykehus - Bygg 11
Rundt hovedinngangen og i Kirurgisk auditorium
 
Kontakt
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Anne Hellum, Avdeling samhandling:
epost: anhel3@ous-hf.no 
telefon: 22 11 95 56
 

Fagdagen er gratis for deg.

Påmelding via Questback påmeldingsskjema innen 31. august 2017.

Fagdagen søkes godkjent som tellende timer innen spesialisering for aktuelle yrkesgrupper.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.