Fagdag om vurdering av helsekrav til førerett

Fagdag , 07.03.2019 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Fagdagen vil omhandle vurderinger av helsekrav til førerett hos personer i målgruppen til habiliteringstjenesten for barn og unge.

Målgruppe for fagdagen er primært psykologer og leger ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst, men kan også være aktuell for andre fagpersoner i habiliteringstjenestene.

For å ha rett til å føre motorvogn i Norge må helsekrav som er fastsatt i Førerkortforskriften være oppfylt. Alle som søker om førerett må fylle ut en egenerklæring om sin helsetilstand. For enkelte søkere kreves det i tillegg utstedelse av helseattest fra lege om at helsekravene er oppfylt. 

Når personer med diagnose innenfor ansvarsområdet til habiliteringstjenestene for barn og unge skal søke om førerett, vil det ofte være nødvendig med spesialistvurdering for å avgjøre om helsekravene er oppfylt. Relevant spesialist i denne sammenheng kan være psykolog eller lege, det kan også være aktuelt å gjøre en tverrfaglig vurdering i samarbeid med andre faggrupper.

Målet med fagdagen er å:

  • Gi en innføring i lovverk på området
  • Belyse hvilke forhold som bør vurderes
  • Gi innsikt i aktuelle kartleggingsmetoder/verktøy
  • Råd om kommunikasjon med pasient og pårørende om tema
  • Bidra med informasjon om aktuelle vurderingstilbud det kan henvises til 

Mer deltaljert program for fagdagen blir publisert etter hvert.

Fagdagen er gratis.

Påmeldingsfrist er 7.februar 2019.

Her kan du melde deg på.


Når og hvor

Dato
07.03.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Ullevål sykehus
Bygg 2, rom 461, 4. etasje, inngang 2B.
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.