Fagdag: Tidlige tegn på autismespekterforstyrrelser og tidlig stimulering

Kurs , 11.09.2017 , Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

 

Målgruppe: Fagpersoner i spe-og småbarnsteam i BUP og helsesøstre.


Kurset er gratis. Lunsj er inkludert

Påmelding:       https://no.surveymonkey.com/r/TIASF

Godkjenninger;

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kurset er godkjent som 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i Allmenmedisin.

Kurset er godkjent som 6 timer for spesialistenes etterutdanning i Barnesykdommer.

Kurset er godkjent som 6 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes videreutdanning innen Barne- og ungdomspsykiatri.

Ved spørsmål kontakt RKT på post.rkt@ous-hf.no   


Når og hvor

Dato
11.09.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Sted
RBUP, Nydalen, Gullhaugveien 1-3 Oslo
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)
 

PROGRAM:

08:15 - 09:00       Registrering

09:00 - 12:00       Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser v/Nina Stenberg

 • Autismespekterforstyrrelser i tidlig alder
 • Utviklingstrekk og symptompresentasjon før 3 års alder
 • Differensialdiagnostistiske utfordringer
 • Ulike tilnærminger til kartlegging og observasjon av tidlige utviklingstrekk assosiert med autismespekterforstyrrelser

   

12:00 – 12:45        Lunsj

12:45 – 15:00       Tidlig stimulering for barn med autismespekterforstyrrelser v/Kenneth Larsen

 • Kunnskapsgrunnlaget for tidlige tiltak for barn med autismespekterforstyrrelser
 • Foreldreopplæring
 • Prognose og videre tiltak etter fylte 3 år

   

Nina Stenberg
Utdannet cand.psychol fra universitetet i Oslo 1997, spesialist i klinisk psykologi med barn og unge. Arbeidet innen PPT, psykisk helse og forskning. Har arbeidet i mange år ved Nevropsykiatrisk enhet, Oslo universitetssykehus, med utredning av barn med nevroutviklingsforstyrrelser, spesielt autismespekterforstyrrelser. Arbeidet i Autism Birth Cohort (ABC) studien ved Folkehelseinstituttet, og disputerte i 2015 med doktorgradsavhandlingen «Early features and identification of autism spectrum disorder».

Kenneth Larsen
Mastergrad i Spesialpedagogikk og doktorgradsstudet ved medisinsk faktultet, Universitetet i Oslo. Rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.