Fagdag utfordrende atferd

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 12.09.2017 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Det er planlagt to fagdager med fokus på kartlegging, forebygging og behandling av de barna som henvises til HABU på grunn av utfordrende atferd.

                     Puslespill

Kunnskapsbasert praksis, helhetlige pasientforløp og standardisering skal være grunnlaget for utvikling av likeverdige habiliteringstjenester av god kvalitet. RHABU skal som regional kompetansetjeneste bidra i dette arbeidet.

Mange av de barna som henvises til HABU står i fare for eller har utviklet en eller annen form for utfordrende atferd. Det kan eksempelvis vise seg i form av selvskading, fysisk utagering, utfordringer knyttet til søvn, særspising/underspising/overspising, skolenekting og vegring/nekting av å utføre oppgaver. 

I september 2016 avholdt RHABU et dialogmøte om HABUene sitt arbeid med utfordrende atferd. Det ble oppsummert «at det synes som tjenestene jobber svært forskjellig med disse problemstillingene, men at det er få faglige uenigheter». Det var et ønske om videre fokus på rutiner for kartlegging og behandling når barn henvises på grunn av utfordrende atferd.

På fagdagen vil det bli presentert standardiserte kartleggingsverktøy, pasientforløp utarbeidet ved HAVO og en kunnskapsbasert fagprosedyre. Sentralt for fagdagen er drøftinger i forhold til hvilken relevans dette kan ha for HABU sin tilrettelegging av likeverdige tjenester for barn og unge med utfordrende atferd.

Innspillene fra drøftingene vil bli fulgt opp ved planlegging av ny fagdag våren 2018. Det er ønskelig at deltakerne deltar begge dagene.

Program Fagdag utfordrende atferd 120917.pdf. Det faglige programmet starter kl. 10.00. Det er registrering og lett servering fra kl. 09.30.

Målgruppen for fagdagene er ansatte i HABU som ønsker mer kunnskap om hvordan arbeide systematisk med å kartlegge, forebygge og behandle utfordrende atferd.

Her finner du veibeskrivelse til kurslokalet.

Deltakelse er gratis og det vil bli servert lunsj.

Påmelding gjøres innen 25. august 2017 ved å registrere deg via denne lenken til Questback.

Når og hvor

Dato
12.09.2017 
Klokkeslett
09:30-15:15 
Sted
RBUP's lokaler, Gullhaugveien 1-3, Nydalen, 0484 Oslo.
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.