Fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg, Palliativt team, Drammen sykehus, Vestre Viken 2019

Fagseminar, 16.10.2019-17.10.2019

 

Vestre Viken inviterer til fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg.
Fagseminar dag 1 søkes godkjent i Legeforeningen innen allmennmedisin, alders og sykehjemsmedisin, onkologi og indremedisin. Seminaret søkes godkjent for tellende timer av Norsk sykepleieforbud (NSF) og Fagforbundet.

Målgruppe

Målgruppe dag 1: Leger, ressurssykepleiere og annet helsepersonell
Målgruppe dag 2: Ressurssykepleiere og deres ledere

Tid

16. oktober - 17 oktober 2019

Sted

Sundvolden Hotel

Pris

  • Konferansepakke daggjester inklusive lunsj, per dag: kr. 450,-
  • Middag for ressurssykepleiere 16. oktober: kr. 495,-
  • Fullpensjon med dagspakker pr. person i enkeltrom, inklusive middag: kr. 2030,-

Påmelding innen 25. september 2019

Programmet

Kontakt

Ved spørsmål om påmelding kan du kontakte:

Arild Stegen
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Buskerud
Arild.Stegen@drmk.no

Liss Mette Johnsrud
Palliativ enhet, Drammen sykehus
Palliativ.enhet@vestreviken.no

Når og hvor

Dato
16.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
08:30-17:00
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.