Fagseminar om BPA og tvang og makt

Fagseminar, 18.09.2019, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Målgruppen for fagseminaret er ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Gutt i karm

Foto: Shutterstock

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Flere foreldre med hjemmeboende barn under 18 år søker om BPA for sitt barn. På fagseminaret vil rettighetene og lovverket knyttet til BPA bli belyst opp mot lovverket som regulerer bruk av tvang og makt jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (hol. kap. 9).  

Advokat Petter Kramås vil innlede om BPA og tvang og makt jf. hol. kap. 9. Kramås har bred erfaring når det gjelder lovgivning innen helse- og omsorgstjenestene og har særlig arbeidet med saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser.

Cathrine Bakken og Marianne Vinje Tantillo er mødre til barn som har hatt, eller har BPA og vedtak om bruk av tvang og makt. De vil dele sine erfaringer og refleksjoner knyttet til dette.

Det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål til innlederne på fagseminaret. Det vil også bli lagt tilrette for erfaringsutveksling og drøftinger mellom deltakerne, knyttet til veiledning og samarbeid med foreldre og andre instanser, når det er aktuelt å fatte vedtak om bruk av tvang og makt for barn og unge som har BPA.

Tidspunkt:        18. september 2019, kl. 09.00 – 12.30.

Sted:                 Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kvinnesenteret (bygg 8).

Påmelding

Fristen for påmelding er 11. september 2019. Det er anledning til å delta på videokonferanse.

Fagseminaret er gratis og det vil bli servert lunsj til de som deltar på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Når og hvor

Dato
18.09.2019 
Klokkeslett
09:00-12:30
Sted
Ullevål sykehus, Kvinnesenteret (bygg 8)
Til dere som skal delta på OUS, vil det bli sendt ut kart i forkant av fagseminaret.
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Mer informasjon
post.rhabu@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.