Familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge - tverrfaglig videreutdanningsprogram

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Oppstart September 2017, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Søknadsfristen for dette opptaket er ute og deltagerne er plukket ut.

For generell informasjon om kurset -se " Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser".

Når og hvor

Tid
Oppstart September 2017
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
RASP
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontakt
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss,
email: eliaha@ous-hf.no
tlf 23 01 62 24,
kursmobil 415 71 052