HELSENORGE

Familiekurs om mastocytose

Senter for sjeldne diagnoser ønsker velkommen til familiekurs om mastocytose. Kurset gir dere mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen gjennom møte med fagpersoner og erfaringsdeling med andre i samme situasjon.

Hvem kan delta?

 • Barn/unge med mastocytose som er født i 2008 eller senere sammen med foresatte og søsken. 
 • Besteforeldre og andre nære omsorgspersoner kan delta på deler av kurset, se nederst.

Hva inneholder kurset?

Kurset gir dere mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen gjennom møte med fagpersoner og erfaringsdeling med andre i samme situasjon. I samarbeid med Mastocytoseforeningen har vi kommet fram til at disse temaene kan være aktuelle:

 • Medisinsk informasjon om mastocytose. Vanlige plager og triggere, forebygging og behandling
 • Om forskning på mastocytose
 • Barnehage og skole. Hva bør vi informere om og hva kan vi forvente?
 • Å være foreldre til et barn med mastocytose
 • Mat og kosthold - påvirkning på sykdommen
 • Hjelp fra det offentlige

Det endelige programmet blir ferdig ved kursstart.

Barn/unge

Det blir hyggelige aktiviteter sammen med andre barn med mastocytose og søsken i Frambus barnehage og skole. Barna vil jobbe med noen av de samme temaene som de voksne.

Foreldre

Kurset organiseres som forelesninger, dialog og erfaringsutveksling i grupper.

Kurset er todelt (for dere voksne)

Del 1: Mellom 1. og 17. september ser dere en innledende presentasjon hjemmefra. Dere kan bruke egen datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

 


Presentasjonen er dessverre ikke helt klar ennå. Kom tilbake 7. september så vil du finne lenke til en introduksjon om mastocytose som hudlege Jan Cezary Sitek ved Rikshospitalet, har spillt in. 

Del 2: 18.–22. september deltar dere på familiekurset på Frambu. Kursprogrammet vil bygge på presentasjonene dere har sett hjemme og de andre temaene over.

Kveldsaktiviteter på Frambu

Frambu har et fantastisk uteområde med mulighet for å bade, ro, fiske, leke i skogen, spille ball og mye mer. Om ettermiddagene og kveldene er det
fellesaktiviteter ute og inne:

 • Turer og annen uteaktivitet
 • Spille bordtennis og andre ”innespill”
 • Se film
 • Ulike formingsaktiviteter
 • Bading

Økonomi

Kurset og oppholdet er gratis. Reiseutgifter dekkes av Pasientreiser og foreldre får opplæringspenger.
Dere som kommer med på kurset får nærmere informasjon om dette.

Meld deg på kurs via søknadsskjema:

Søknadsskjema til familiekurs om mastocytose

Søknadsskjemaet sendes til:
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Merk konvolutten med ”Gjelder kurs”.

Søknadsfrist er 3. mai
Hvis mange søker, vil dere som søker innen fristen og som ikke har vært med på familiekurs tidligere bli prioritert. Dere får svar på søknaden i slutten av mai.

Invitere andre?

Dere kan invitere med dere besteforeldre, tanter, onkler, voksne venner eller andre omsorgspersoner som er til støtte for familie. Gi vedlagte invitasjon til dem dere ønsker å invitere.

Søknadsskjema til kurs om mastocytose for besteforeldre og nære omsorgspersonerFant du det du lette etter?