HELSENORGE

Fatigue, lærings- og mestringskurs

Fatigue etter avsluttet kreftbehandling, hva er det og hvordan mestre det?
For deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Studier viser at fatigue/ økt trettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. Dette er et lærings- og mestringskurs der hensikten er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg for deg. Kurset anbefales av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, samt andre faggrupper.

Kursinnhold

  • Leve med fatigue. Erfaringer fra erfaren bruker/tidligere pasient
  • Undervisning om hva fatigue er og forskningsresultater
  • Bruk av kognitive teknikker for å mestre livet med fatigue
  • Stressmestring og avspenning
  • Fysisk aktivitet ved fatigue
  • Tid til erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne

Med forbehold om endringer i programmet.


Praktisk informasjon 

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise- oppholdsutgifter ved fysiske kurs

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på sykehotellet i samme bygg. Pasienthotellet på Radiumhospitalet, tlf. 23252400
Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, i samme bygg, om du ønsker det, bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

Del vil bli servert enkel lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier etc

KursmateriellFant du det du lette etter?