HELSENORGE

Fatigue etter ervervet hjerneskade

Etter ervervet hjerneskade får en del barn og unge utfordringer med fatigue. Fagdagen vil omhandle kartlegging og intervensjoner rettet mot fatigue.

Målgruppe for fagdagen er fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge som er involvert i re-/habiliteringstilbudet til barn og unge med ervervet hjerneskade. Fagdagen kan også være aktuell for fagpersoner som arbeider med re-/habilitering av denne pasientgruppen i rehabiliteringsinstitusjon. 

Fagdagen er for ansatte i helseregion Sør-Øst.

Det forutsettes at deltakerne er kjent med den regionale behandlingslinjen for ervervet hjerneskade hos barn og unge.

Regionalt fagnettverk for ervervet hjerneskade hos barn 0-18 år har ansvar for det faglige programmet. 

Programmet på fagdagen vil i hovedsak omhandle fatigue som utfordring i hverdagslivet etter at rehabilitering på institusjon er avsluttet.

Følgende tema tas opp:

  • Teori og siste oppdaterte forskning om fatigue ved ervervet hjerneskade hos barn og unge
  • Kartlegging av fatigue
  • Aktuelle tiltak ved fatigue i hverdagen hjemme, i barnehage og skole.
  • Fatigue i et biopsykososialt perspektiv
  • Fatigue sett i sammenheng med motorisk funksjon, aktivitet og deltagelse
  • Erfaringer fra brukerperspektivet.
Det er begrenset med plasser i forelesningslokalet, men det vil være mulig å følge fagdagen digitalt.
Dersom det blir mangel på plasser i lokalet, må noen av de som ønsker å delta fysisk i lokalene heller følge fagdagen digitalt. Beskjed vil bli gitt til den enkelte etter at påmeldingsfristen har gått ut. 
Fant du det du lette etter?