Feedbackverktøy i rusbehandling

Kurs, 21.11.2019-22.11.2019, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

behandlere måler feedback
Har du et ansvar for opplæring, eller fått i oppgave å kurse kolleger eller andre i bruk av feedback-verktøy? Dette todagers trenerkurset gir trening i å lære og veilede andre i å bruke feedbackverktøy. Kurset tar utgangspunkt i ORS/SRS-skalaene, men kan også være nyttig om du bruker andre verktøy. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til hva feedbackverktøy er.

Målgruppe
Klinikere i TSB med egen erfaring i bruk av ORS/SRS-skalaene. Deltakere må ha relevant faglig bakgrunn (lege, sykepleier, psykolog, sosionom eller tilsvarende) og klinisk erfaring fra rusbehandling på spesialistnivå (TSB).

Innhold

  • Forskningsgrunnlaget for feedbackverktøy
  • Hvordan introdusere feedbackverktøy for pasienter?
  • Implementering – hvordan lykkes
  • Tolkning og bruk av resultater

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

•Lære opp andre i bruk av feedbackverktøy
•Ta en faglig ledende rolle i å implementere feedbackverktøy

Kursavgift
4700,- inkl. lunsj begge dager

Invitasjon
Tre-treneren kurs

Påmeldingsskjema
Kurs 21. - 22. november 2019

Påmeldingsfrist
15.11.2019

Når og hvor

Dato
21.11.2019-22.11.2019 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Prosjektleder Hilde Harwiss eller opplæringsansvarlig Eva Sørlie på
tsb@ous-hf.no tlf. 469 59 791.

 
Mer informasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB  
tsb@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?