HELSENORGE

Forskningsseminar 14.12.21 - DIGITALT MØTE

NKNS - Nasjonale Kliniske Nettverket innen Spiseforstyrrelser - arrangerer forskningsseminar på Gardermoen 14.desember 2021

Forskningsseminar innen spiseforstyrrelser

14. desember 2021 (Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen) Møtet er blitt digitalt. Påmelding er avsluttet.

 

Målsetting: Stimulere til forskning om spiseforstyrrelser i Norge.

Målgruppe: Forskere og fagpersoner som er interessert i forskning innen spiseforstyrrelser.
Ledere ved institusjoner der spiseforstyrrelser behandles og andre interesserte.

Arrangør: Nasjonale kliniske nettverket innen spiseforstyrrelser. Nasjonal koordinator
Øyvind Rø er ansvarlig for seminaret.

Vi er glade for at det går å arrangere forskningsseminaret i år. I år vil det før
lunsj bli presentert noen nye tilnærminger i behandling av spiseforstyrrelser og
hvilken evidens som foreløpig foreligger for disse tilnærmingen. Etter lunsj vil
flere PhD avhandlinger og publiserte artikler i 2021 bli presentert.

Kl. 09.30 – 09.40 Velkommen v/Øyvind Rø

Kl. 09.40 – 10.15 Kristin Stedal: Temperament-Based Therapy with Support (TBT-S) –
teori og empiri

KL.10.15 – 10.30 Pause

Kl. 10.30 – 11.00 KariAnne Vrabel: Compassion-focused therapy (CFT) - teori og empiri

Kl. 11.00 – 11.30 Line Wisting: Body project - teori og empiri

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

Kl. 12.30 – 13.00 Erika Nyman Carlsson "Anorexia nervosa-The journey towards recovery. A randomized controlled treatment trial: assessment, prediction, treatment outcome and clinical change". PhD avhandling

Kl. 13.00 – 13.30 Gro Syversen: Cognitive Function and Weight Loss in Surgical Treatment of Severe Obesity- A Prospective Observational Study. PhD avhandling

Kl. 13.30 – 13.45 Pause

Kl. 13.45 – 14.15 Anna Myrvang: Cerebral structural and functional changes in adolescent females with anorexia nervosa. PhD avhandling med 3 publiserte artikler, ikke innlevert

Kl. 14.15 – 14.30 Kristin Stedal: Neuropsychological functioning in anorexia nervosa: Two meta-analyses

Kl. 14.30 – 14.45 Pause

Kl. 14.45 – 15.15 Selma Øverland Lie: History of bulling, abuse and other stressful life event in individuals with eating disorders. PhD avhandling med 3 publiserte artikler, ikke innlevert.

Kl. 15.15 – 15.30 Jan-Vegard Nilsen: Family members’ reflections upon a family based
inpatient treatment program for adolescent anorexia nervosa: a thematic”
analysis. Siste artikkel i PhD avhandling med 4 publiserte artikler, ikke innlevert

Pris pr deltager: kr.350,00. Beløpet faktureres. NB! Antall plasser er begrenset oppad til 70 personer.

Påmelding: Påmeldingen er nå avsluttet.

Spørsmål rettes til: Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, e-post: eliaha@ous-hf.no,
tlf.: 23 01 62 24 / 415 71 052 eller forskningsleder og professor Øyvind Rø

Fant du det du lette etter?