Forskningsseminar om KvaRus

Fagseminar, 22.01.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning inviterer forskere,
forskningsledere og brukerrepresentanter til forskningsseminar om KvaRus.
nettverk

TSB er et ungt fagfelt i spesialisthelsetjenesten med en relativt kortvarig forskningstradisjon og en forskningsaktivitet som er lavere enn ønsket. Samtidig har Norge et internasjonalt fortrinn ved godt utbygde helsetjenester, en rekke helseregistre av høy kvalitet og personnummer for alle innbyggere som gjør at vi kan følge pasienter over tid. Gjennom godkjenningen av KvaRus som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, er grunnlaget lagt for å etablere en strategisk satsing på forskning i TSB. Vi ønsker å invitere til en første workshop for å diskutere muligheter for forskning og behov for forskningsstruktur og samarbeid ved etablering av KVARUS.

Praktisk informasjon
Dato: 22. januar 2020
Klokkeslett: 10.00 – 16.00
Sted: Gaustad sykehus, bygg 6
Klikk her for invitasjon og program.
Klikk her for påmelding.

Når og hvor

Dato
22.01.2020 
Klokkeslett
10:00-16:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
Sognsvannveien 21, 0372 Oslo
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning  
Fant du det du lette etter?