Forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri inviterer til to kursdager dedikert til forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Kurs - forståelse og behandling av unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.png

Kunnskapen om utvikling, diagnostikk og behandling av mennesker personlighetsforstyrrelse har hatt en enorm utvikling de seneste tiårene. Et godt kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for å tilby god helsehjelp til pasienter som tidligere ofte ble avvist i hjelpeapparatet.

Kursdagene er viet til forståelse og behandling av de to formene for personlighetsforstyrrelse man hyppigst møter i arbeidshverdagen, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF)

Første kursdag er handler om en pasientgruppe som alt for lenge har kommet i skyggen både i skole og samfunn, og i klinisk forskning og behandling– unnvikende personlighetsforstyrrelse. Lidelsen er hyppig, innebærer mye skjult lidelse, og ofte et stort funksjonstap, men finnes – som andre personlighetsforstyrrelser – i ulike alvorlighetsgrader. Det å kunne gjenkjenne denne problematikken og tilby effektiv behandling tidlig, vil bidra til å bedre prognosen betydelig. Kurset gir deg et oppdatert innblikk i hvordan vi kan forstå lidelsen og tilrettelegge behandling for den sannsynligvis hyppigste personlighetsforstyrrelsen i befolkningen.

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Andre kursdag gir en innføring i generalistmodellen, utviklet av John Gundersen, «Good Psychiatric Management, GPM»  - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på EUPF og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene for EUPF, og kan dermed være lettere å innføre. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Generalistmodellen  baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. Den tar for deg de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av EUPF; samarbeid med pasienten, psykoedukasjon og forutsigbarhet i en reell relasjonell ramme preget av respekt og empati. Terapeuten er aktiv, validerende og innenfor klare rammer. På kurset skisseres ulike tilpasninger, potensielle utfordringer og hvordan rammene for terapien kan etableres og opprettholdes for å skape forutsigbarhet.

I løpet av kursdagene gis en oversikt over viktige aspekter ved god behandlingstilnærming for personlighetsforstyrrelser. Det er mulighet for påmelding til en eller begge kursdagene med fysisk tilstedeværelse på Ullevål, eller via digital tilgang.

Målgruppe:

Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med denne pasientgruppen, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

Tid: 27. – 28. august 2020

Sted: Ullevål Universitetssykehus (informasjon om rom kommer siden).

Påmelding: Meld deg på her

Pris:

En kursdag: 1.800,-
Begge kursdager: 2.500,-
Digital kurstilgang en dag: 1.100,-
Digital kurstilgang begge kursdager: 1.700,-   

Lunsj er inkludert i prisen ved fysisk tilstedeværelse.

Digital kurstilgang gir muligheten til å følge kurset live, hvor du kan delta i samtale eller via chatfunksjon. Opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant av kurset.

 Det er søkt om godkjenning av kurset fra Norsk Psykologforening og Den Norske legeforening.

Smittevern:

Det vil være et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse. Det vil være minst 1 meters mellomrom mellom hver plass og tatt hensyn til gjeldene regler for smittevern ved matservering.

Meld deg på her.

Fant du det du lette etter?