HELSENORGE

Fra kropp til sjel og tilbake: fagdag om psykisk helse ved somatiske lidelser, og om somatiske plager ved psykiske og psykosomatiske lidelser

Det er en sterk sammenheng mellom psyke og soma, vi har bare en kropp, og det som skjer psykisk påvirker også det somatiske og omvendt. Det er stor samsykelighet mellom psykiske og somatiske lidelser. 

Omtrent 25% av pasienter som er innlagt i somatisk sykehusavdeling har psykiske problemer eller lidelser, men disse oppdages sjelden og blir sjelden behandlet. Psykiatrisk samsykelighet ved somatiske tilstander kan påvirke prognose av somatisk lidelse, fører til redusert livskvalitet og fører til økte kostnader. 

Ved denne fagdagen ønsker vi å sette fokus på betydning av psykiatrisk og somatisk samsykelighet, på psykiatriske diagnoser som kan presentere seg med somatiske symptomer slik at man lettere kan kjenne dette igjen i det kliniske arbeidet

Program

Kl. 08.30 Registrering, kaffe

Kl. 09.00 Velkommen

Kl. 09.15 TEMA: psykisk helse ved somatisk sykdom.
Hvorfor og hvordan forholde seg til dette.

Kl. 09.15 Betydningen av psykiatrisk komorbiditet ved somatisk sykdom. Birgitte Boye

Kl. 09.45 Ikke bare bevegelsesforstyrrelse – nevropsykiatriske aspekter ved Parkinson sykdom. 
Uyen Pham.

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.50 Levertransplantasjon i Norge. Kristine Wiencke

Kl. 11.15 Psykiske faktorer ved organtransplantasjon. Birgitte Boye

Kl. 11.35 Lunsj

Kl. 12.05 TEMA – hodepine: Iblant både somatikk og psykiatri.

Kl. 12.05 Hodepine – en folkesykdom. Ny kunnskap om ulike former for hodepine. 
Anne Hege Aamodt

Kl. 12.45 Når har psykiatere/psykologer en plass i utredning av hodepine? 
Kjell Møkleby

Kl. 13.15 Kort pause

Kl. 13.25 TEMA – Når det er kroppen som sier fra: 
somatiske manifestasjoner ved psykosomatiske og psykiske plager

Kl. 13.25 Nervesystemet er ikke ødelagt, men det virker ikke. 
Funksjonelle nevrologiske lidelser. Erlend Bøen og Sigrid Svalheim.

Kl. 14.25 Pause

Kl. 14.45 Somatiske presentasjoner av depresjon og angst. Erlend Bøen

Kl. 15.15 Hjernen virker ikke – men det er ikke demens. "Cogniphobia", subjektive kognitive plager og funksjonelle kognitive symptomer. Stein Andersson.

Kl. 15.50 Oppsummering, takk for i dag.

Kl. 16.00 Slutt


Påmelding gjøres via dette skjemaet innen 1.september: 

     
Påmeldingsavgift er 700 kroner. 

VELKOMMEN!
Fant du det du lette etter?